Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

25 oktober 2019

Dhr. Bayram Saatci, de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België, heeft op zaterdag 5 oktober 2019 het feest ter ere van IKC Gazi Husrev Beg meegevierd.

Klik HIER voor de foto's

De jubileumbijeenkomst, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Bosnische moskee, ging door in het Gemeenschapscentrum Den Boomgaard te Ranst en bestond uit o.a. geestelijken, politici, ambassadeurs, actoren op het terrein en burgers.

De viering begon met een diner gevolgd door ceremoniële toespraken en eindigde met gezangen opgeluisterd door de plaatselijke koren.

Hieronder de toespraak van dhr. Saatci:

Geachte aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden,
Geachte genodigden,
Esselamu Aleykum, vrede zij met u.

Eerst en vooral dank ik de moskee Gazi Husrev-Beg voor haar initiatief om ons te verenigen. Namens het Executief van de Moslims van België feliciteer ik tegelijk ook de moskee met haar 25-jarig bestaan.

In België leven we in een diverse samenleving waar verschillende culturen elkaar ontmoeten en in interactie treden. In het licht hiervan vervullen de moskeeën heden de rol van centrum van religieuze en niet-religieuze activiteiten.

De moskee is een plaats gewijd aan gebed en spiritualiteit, een plek waar vrede gepredikt wordt en tolerantie bestaat en waar een dam gevormd wordt tegen radicalisering. De moskee fungeert eveneens als brug om verschillende gemeenschappen met elkaar in contact te brengen. Net zoals dat vandaag het geval is. Bovendien leveren mooie moskeegebouwen met minaretten en koepels die volgens de islamitische architectuur de laatste jaren worden gebouwd, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze identiteit in België. Mede dankzij een ‘echte’ moskee worden moslims deel van de Belgische samenleving, hetgeen verder gaat dan de loutere tolerantie van moslims.

Vlaanderen telt rond de 160 moskeeën, 27 ervan zijn erkend als islamitische gemeenschap en 21 imams zijn er officieel in aangesteld. Zonder u met cijfers te overstelpen, geef ik jullie ook nog mee dat er 43 erkenningsdossiers van moskeeën verstuurd werden naar de Vlaamse overheid. Het moskeedossier Gazi Husrev-Beg was er één van. U hoort dat er al heel wat werk is verricht maar er ook nog veel werk voor de boeg staat. We hopen dan ook dat de institutionalisering van de islam in België kan voortduren en de positieve trend van erkenningen in Vlaanderen van ná 2007 kan worden voortgezet.

Deze aantallen maken tegelijkertijd duidelijk dat er de dag van vandaag heel wat mensen actief zijn in het moskeegebeuren. En bewust van zijn maatschappelijke positie wenst het Executief van de Moslims van België deze mensen derhalve bij te staan en zijn taak van gesprekspartner tussen de overheid en de moslimgemeenschap te vervullen.

Nogmaals mijn oprechte felicitaties met het jubileum. Ik dank de verantwoordelijken voor hun gastvrijheid en wens u allen nog een fijne, mooie dag toe.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief