Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 oktober 2018

Persbericht van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) - 17.10.2018

Ongeveer 1 op de 10 Vlamingen moet volgens de meest recente cijfers van de Vlaamse Armoedemonitor (editie 2017) zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 650.000 personen. De kansarmoede-index van Kind en Gezin voor 2017 wijst dan weer uit dat bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kansarmoede. Niemand kan en mag zich gelaten bij deze vaststellingen neerleggen.

Bij gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, woensdag 17 oktober 2018, vragen de erkende erediensten en vrijzinnig humanisten in Vlaanderen in een gemeenschappelijk charter solidair te blijven met mensen in armoede. Meer concreet wordt opgeroepen ons niet neer te leggen bij de maatschappelijke structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze samenleving die armoede uitlokken of bestendigen. Integendeel moeten voor iedereen de voorwaarden worden geschapen voor een menswaardig bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van onze grondwet dat uitdrukkelijk de rechten waarborgt op arbeid, sociale zekerheid, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en op gezinsbijslagen.

Dit gemeenschappelijke charter werd door de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en vrijzinnig humanisten op 17 oktober 2018 om 10 u. in het Vlaams Parlement overhandigd aan dhr. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Achteraf was een delegatie aanwezig bij de herdenking op het Sint-Pietersplein in Gent om 19u. aan de gedenksteen voor slachtoffers van armoede en uitsluiting, in het kader van de actie “Gent maakt tamtam tegen armoede”.

Namens het Executief van de Moslims van België (EMB) was de voorzitter, dhr. Mehmet Üstün, aanwezig tijdens de overhandiging van de armoedeverklaring.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief