Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

30 november 2018

Op 25 november 2018 waren de heren Mehmet ÜSTÜN en Bayram SAATCI, respectievelijk de voorzitter en de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), aanwezig op de viering van de geboorte van de profeet Mohammed.  

Tijdens deze viering, die plaatsvond te Genk en georganiseerd werd door Diyanet van België, nam ook de voorzitter van het EMB het woord. Zijn toespraak luidde als volgt:

“Oh profeet
Boodschapper van Allah
Drager van de heilige boodschap
Onze wegwijzer
Vrede zij met u.

Gedurende ons hele leven streven wij er naar onze verbondenheid met de profeet te waarborgen. Maar om die relatie te kunnen waarborgen dienen we ons te verzekeren van het bestaan van die verbondenheid. Wij moeten ons daar bewust van zijn. En alleen een trouw volgelingschap zal het bewustzijn kunnen aanwakkeren. Een verbondenheid die ons doet leven en herleven. Die ons zo nauw aan het hart dient te liggen dat we er alles aan zouden doen om die band met de profeet niet te verliezen. De connectie moet zo sterk zijn dat we het nooit maar ook nooit kwijtraken. We dienen er alles aan te doen om die niet te laten verzwakken.

Om de band met de profeet sterk te kunnen houden, dienen we eerst onszelf herop te voeden. Deze heropvoeding kan enkel door het hart te voeden met de liefde van de profeet, net zoals grote geleerden ons dat voordeden. Tijdens die opvoeding leren we dat het hart van de profeet waarmee wij ons verbinden, de bron van het goede is. Een bron waaruit wij onze eigen harten voeden. Diegenen die weten dat het hart nood heeft aan het gedenken van Allah, kunnen de heropvoeding van hun hart op een gezonde manier beleven. Het zijn zij die de profeet Mohammed, die door Allah als het mooiste voorbeeld en de leider van de barmhartigheid werd gezonden, nooit uit het oog zullen verliezen om hun verbondenheid met hem te garanderen. Zij volgen hem nauwgezet op om op het goede pad te kunnen blijven.

Nu is het aan ons om onze persoonlijke link met de profeet na te zien. Is onze relatie met hem voldoende sterk ? Zijn al onze daden in harmonie met onze verbondenheid met hem ? Hoe staan wij in vergelijking met diegenen die hij heeft opgevoed, zoals Aboe Bakr ? Zijn wij een goede opvolging van de profeet ?

In de hoop om onze band met de profeet even krachtig te houden en de verschillen te minimaliseren, richten wij ons tot de barmhartigheid van de Schepper. Moge Allah ons doen slagen in onze opzet.

Amen.”

De islamitische ceremonie, verrijkt met spirituele gezangen en gedichten ter ere van de profeet Mohammed, werd afgesloten met een receptie voor het talrijk opgekomen publiek.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief