Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

05 mei 2021

Op 29 april 2021 heeft de Belgische regering haar goedkeuring gegeven voor het uitoefenen van erediensten in de openlucht met maximaal 50 personen vanaf 8 mei 2021.

EREDIENSTGEBEUREN

Vanaf zaterdag 8 mei 2021 zal het dus toegestaan zijn om met maximaal 50 personen (kinderen onder de twaalf jaar, de bedienaar van de eredienst en de stewards niet inbegrepen) samen de eredienst uit te oefenen in de openlucht en uitsluitend in de privéruimten van de moskeeën die niet aan de openbare weg aanpalen (bijv.: binnenhof, tuin of privéparking in de openlucht).

Deze versoepeling heeft betrekking op de dagelijkse gebeden, de vrijdaggebeden en het gebed van de “Aïd el-Fitr”, voorzien voor 12 of 13 mei aanstaande dat het einde van de ramadanmaand aangeeft. 

Binnen in de moskeeën blijft evenwel de norm van 15 personen van toepassingmet uitzondering van begrafenissen waarbij maximum  50 personen aanwezig mogen zijn.

Tijdens deze binnen- EN buitenactiviteiten moeten de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, zoals vermeld in ons protocol, worden nageleefd.

KLIK HIER VOOR HET PROTOCOL

AVONDKLOK/ SAMENSCHOLINGEN

Vanaf zaterdag 8 mei 2021 wordt het verbod om zich te bevinden of te verplaatsen op de openbare weg en in de openbare ruimte tussen middernacht en 5 uur in het Waalse en het Vlaamse Gewest, en tussen 22 uur en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangen door een samenscholingsverbod tussen middernacht en 5 uur op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar niet inbegrepen. De leden van eenzelfde gezin mogen zich samen verplaatsen. 

Met dit verbod op samenscholing moet ook rekening worden gehouden bij het verlaten van de moskee na het verrichten van de gebeden “Ichaa” (nachtgebed) en “Fajr” (ochtendgebed).

Het EMB en de vertegenwoordigende organen van de andere erkende erediensten zetten de dialoog met de overheden voort met het oog op de aanwezigheid van meer gelovigen binnen in de plaatsen van eredienst. 

In afwachting nodigt het EMB de moslimburgers nogmaals uit om alle gezondheidsmaatregelen van de overheden nauwgezet na te leven en zich te laten vaccineren. Het EMB roept de verantwoordelijken van de moskeeën op om alle van kracht zijnde maatregelen toe te passen (desinfectie, social distancing, …) om de gelovigen in alle veiligheid te kunnen ontvangen.

Ondanks de moeilijke context waarin we ons nog altijd bevinden, wensen wij u een uitstekend einde van de ramadanmaand!

Blijf zorgen voor uzelf en de anderen.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief