Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 maart 2017

Op woensdag 22 maart 2017 bracht een afvaardiging van het Executief van de Moslims van België (EMB) onder leiding van dhr. Salah Echallaoui hulde aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem.

De voorzitter van het EMB, vergezeld van erkende imams, begaf zich eerst naar de Gemeenteplaats van Sint-Jans-Molenbeek om zich te voegen bij de vertegenwoordigers van de andere erkende godsdiensten, evenals politieke personaliteiten onder wie dhr. Koen Geens, Minister van Justitie, en Françoise Schepmans, burgemeester van Molenbeek.

Om 15 uur begaf het gevolg zich naar de plaats van samenkomst onder begeleiding van geroffel. Ter plaatse aangekomen, verzamelde de afvaardiging van het EMB zich aan de trappen van de Beurs en legde er symbolische bloemen neer gevolgd door een gebed ter ere van de slachtoffers van de aanslagen.

Om 18 uur nam de voorzitter van het EMB deel aan de gebedswake voor de slachtoffers van de aanslagen in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.

Daarna woonde dhr. Echallaoui om 20 uur een interreligieus concert bij in de kerk van Sint-Jan-de-Doper in Molenbeek.

Dit is wat hij bij die gelegenheid zei:

Dames en heren,
Beste vrienden,

22 maart zal voor altijd een zwarte dag blijven voor België en zijn inwoners. De aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro van Maalbeek hebben ons als een mokerslag geraakt in het diepste van ons zijn. 

Ondanks de angst die wordt veroorzaakt door deze verschrikkelijke gebeurtenissen, ondanks de achterdocht waaronder de moslims soms gebukt gaan, heeft de Belgische bevolking waardigheid en gezond verstand getoond.

Ik ben er fier op een burger van dit land te zijn en ik wil u danken voor uw aanwezigheid want u bent het bewijs dat solidariteit en broederlijkheid niets aan kracht hebben ingeboet en nooit eerder zo kernachtig waren bij de confrontatie met de vijanden van de vrede.

Maar de geschiedenis leert ons ook dat niets ooit definitief is verworven.

Daarom willen wij altijd met één stem spreken om elke vorm van extremisme neer te halen en vooral om een serene en leefbare ruimte te bouwen waar iedereen mens kan zijn.

In deze geest heeft het Executief van de Moslims van België verschillende trajecten voor ogen, zoals:

Het EMB werkt ook nog aan heel wat andere projecten en zal zijn energie en bekwaamheid blijven inzetten ten dienste van een islam van vrede en openheid.

Als we de geschiedenis in haar totaliteit bekijken, stellen we ook vast dat de verschillende beschavingen in de loop der eeuwen een specifieke erfenis hebben nagelaten.

En in deze rijkdom van culturen heeft ook de Arabische moslimbeschaving de emancipatie van de westerse wereld wederzijds beïnvloed.

Daarom moeten we opnieuw aandacht besteden aan deze eeuwenoude uitwisselingen die de mensheid vorm hebben gegeven en die een culturele, filosofische, wetenschappelijke, artistieke rijkdom hebben geproduceerd die vandaag nog zichtbaar is.

Laten we dit duidelijk stellen en onze jongeren helpen om deze erfenis te gebruiken als een meerwaarde en niet als een rem op hun ontwikkeling in onze maatschappij.

Alle foto's van het evenement HIER

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief