Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

16 maart 2020

In de naam van God, de Vergevensgezinde, de Barmhartige,

Lof aan God, dat Hij Zijn zegeningen en heil toekent aan Zijn heilige Profeet

De Raad der Theologen, verbonden aan het Executief van de Moslims van België, deelt alle moslims het volgende mee:

Rekening houdende met de kritieke toestand die de wereld deze laatste dagen in zijn greep houdt door het coronavirus en alles wat daarmee samenhangt, en Europa getroffen wordt door een verstoring van transportmiddelen, zowel ter land, ter zee als in de lucht. De mensen zijn erg onzeker en stellen zich terecht vragen vanuit een religieus standpunt, zoals een natuurlijk overlijden waarbij elke repatriëring naar het land van herkomst zoals dat in het verleden gebeurde, onmogelijk is. In dit geval is het volkomen legitiem om de overledene te begraven op de openbare begraafplaatsen en meer bepaald op de speciale percelen die zijn toegewezen aan moslims.

Weet dat alleen de eerbare daad van iemand hem eerbaar maakt en niet de aarde van de begraafplaats waarin hij wordt begraven. Zo is het onder andere volkomen legitiem om op basis van een eerder opgesteld testament het stoffelijk overschot te begraven op een plek van zijn keuze wanneer de wet van het land dit toestaat.

Met betrekking tot een overlijden door het coronavirus, en indien de traditionele wassing van de overledene niet kan gebeuren, wordt aanbevolen om een reinigingsritueel met zand (tayammum) uit te voeren en de overledene te wikkelen in een lijkwade over de kleren waarin hij is verleden, waarna een begrafenisgebed wordt uitgesproken en de overledene wordt begraven.

Er wordt ook overeengekomen dat ondanks de verplichting betreffende het collectieve gebed, dit bij de begrafenis door één enkele persoon mag worden uitgesproken. De barmhartigheid en vergiffenis van alle moslims zullen de overledene vergezellen.

Tot besluit vragen wij God om verlichting en gezondheid te geven aan alle mensen en hen te behoeden voor alle kwaad, elke epidemie en elke ziekte. Wij hopen op een spoedig herstel van alle mensen die waar ook ter wereld getroffen zijn.

Namens de Raad der Theologen, verbonden aan het EMB,
Taher Tujgani, voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief