Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

11 juni 2018

De heren Mehmet ÜSTÜN et Bayram SAATCI, respectievelijk voorzitter en Nederlandstalige vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België, namen deel aan een receptie op 7 juni 2018 voor de verbreking van de vasten tijdens de Ramadan-maand (iftar), georganiseerd door de Federatie van Albanese moskeeën van België.

Politici, religieuze figuren en mensen uit het verenigingsleven waren aanwezig bij deze vriendschappelijke maaltijd.

Hieronder de toespraak van M. Üstün:

Mijnheer de voorzitter van de Federatie van Albanese moskeeën van België,
Dames en heren afgevaardigden,
Heren burgemeesters,
Dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden,
Dames en heren,
Beste zusters en broeders, 
Beste vrienden,

As salamou aleykoum, de vrede zij met u,

Ik wil vooreerst de heer voorzitter van de Albanese federatie van België van harte bedanken om het initiatief te nemen ons te verenigen tijdens deze heilige ramadan-maand, een maand van vroomheid, delen en broederlijkheid.

Onze aanwezigheid hier getuigt van de geest van openheid die kenmerkend is voor de islam van vrede en samen leven die wij aanhangen.

In deze moeilijke tijden moeten wij onze krachten verenigen en voorrang geven aan de samenwerking tussen de verschillende moslimgemeenschappen in België. Wij moeten ook de dialoog voortzetten met alle andere overtuigingen.

Plaatsen van eredienst zijn in essentie plaatsen van openheid en uitwisseling, en wij moeten dit geschenk dat God ons heeft gegeven, inzetten om ervoor te zorgen dat moskeeën, verenigingen en federaties bruggen vormen tussen de gemeenschappen en geen exclusieve plaatsen zijn.

Het spirituele leerproces dat daar ontwikkeld wordt, moet als voorbereiding op de ontmoeting met de ander gezien worden, met respect voor de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.

Als voorzitter van het Executief van de Moslims van België steun ik uw inspanningen om deze nobele doelstellingen te verwezenlijken.

Ik verbind me er ook toe om te werken zowel in het belang van onze gemeenschap als van de maatschappij in haar geheel, in samenwerking met de Belgische overheden en met respect voor de eerder vernoemde waarden.

Ik nodig u dus uit om deze diversiteit en deze mooie vriendschap die ons verenigt te eren.

Moge God ons vasten aanvaarden.

Ik wens u een uitstekende iftar en een heel fijne avond.

Dank u.

Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief