Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

16 juni 2017

Ter gelegenheid van de iftar die georganiseerd wordt door de Bijeenkomst van Moslims van België op 10 juni 2017 in Brussel heeft de voorzitter van het Executief voor Moslims van België, dhr. Salah Echallaoui, opnieuw het belang benadrukt van de dialoog tussen de verschillende levensovertuigingen, hij zei het met deze woorden : “Op 20 april van vorig jaar hebben de moslims van België samen met de federale regering en de erkende geloofsgemeenschappen in een gemeenschappelijke verklaring hun wil geuit om te zorgen voor dialoog en overleg, en hebben ze het respect beklemtoond voor de onafhankelijkheid van de religies, de niet-confessionele levensovertuigingen en de staat, waarnaast we ook onze gemeenschappelijke bezorgdheid herbevestigd hebben om te strijden tegen iedere vorm van geweld.  Als Belgisch-Marokkaanse moslims mogen wij onszelf niet als halve burgers aan beide kanten zien, maar als volwaardige burgers in dubbelvoud.  Ik ben er overigens van overtuigd dat het dat is wat de Belgische maatschappij van ons verwacht.”

Dhr. Echallaoui heeft vervolgens de ideologische strijd ter sprake gebracht die we dagelijks tegen het radicalisme moeten voeren: “Omdat dit radicalisme doodt, hier in België, en er geen enkele inwoner veilig is tegen deze aanvallen.  Omdat het over de hele wereld moslims en niet-moslims doodt, tegen de heiligste Islamteksten in.  En omdat het een slecht en vals beeld van de islam geeft, een beeld dat kan leiden tot het verwerpen van de islam en de moslims.” 

De Voorzitter van het Executief van de Moslims van België heeft zijn toespraak toen afgesloten met het voorstel van een actieplan in drie fases, om het engagement tegen het radicalisme concreet tot uitvoering te brengen.

  1. De onwetendheid overstijgen door de ontmoeting met de andere 

“Het terugplooien op zichzelf, het negeren van het anders zijn: dat leidt tot onwetendheid en tot geweld.Wij kunnen dat niet aanvaarden.Om hiertegen te strijden is het belangrijk om klaar te zijn voor ontmoetingen met de andere, welke overtuigingen die ook heeft.Onze gebedsplaatsen moeten plaatsen van openheid en uitwisseling zijn.Dit mag zich niet beperken tot wat de sociologen “een elitedialoog” noemen, iedereen moet zich in zijn moskee, in zijn wijk, in zijn straat, actief inzetten in deze zin.Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de perceptie die de maatschappij heeft van de islam.”

  1. Investeren in theologisch werk

“Dit beklemtoont het belang van uitwisselingen tussen mensen die op de hoogte zijn, maar ook de absolute noodzaak dat deze werken ook breed verspreid worden.De Bijeenkomst van Moslims van België heeft zich altijd ingezet voor alle initiatieven ten gunste van de opleiding van moslimkaders en wij moeten verdergaan op deze weg, ook in de richting van de federale overheid en de gemeenschappen, via het hoger onderwijs.  Wij moeten ook actief alle communicatiemiddelen gebruiken (internet, sociale netwerken, tv-uitzendingen, …) om de simplistische ideeën vol haat en ter verheerlijking van het geweld te kunnen afbreken.”

  1. De waarheid naar voor brengen

“Er gaan valse beweringen rond over de islam en de moslims.Wij moeten daarop antwoorden met de bestaande middelen in een democratische maatschappij, en moeten beginnen via het debat.Wij moeten er ook aan denken dat de discussie over en de kritiek op religies deel uitmaken van de fundamentele vrijheden van een democratisch land als België.De regels en de wetten van ons land bieden heel wat mogelijkheden om te reageren als we een haatdragende ideeën horen.”

De avond werd geleid door de heer Jean-François HUSSON, secretaris-generaal van het Observatorium voor bestuurlijke verhoudingen tussen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen en de Staat.

Talloze politieke persoonlijkheden, vertegenwoordigers of gedelegeerden van andere erkende godsdiensten, persoonlijkheden uit de moslimgemeenschap in België, uit de academische- en verenigingswereld en ook een delegatie van imams/predikers uit Marokko zijn allen samengekomen om op deze avond het vasten te verbreken tijdens de maand Ramadan.

Alle foto's van het evenement HIER

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief