Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

18 april 2016

Op zondag 17 april, 2016 nam het comité „Together in Peace“, dat vertegenwoordigers van de officieel erkende godsdiensten groepeert, waaronder het Executief van de Moslims van België (EMB), met bloemen in de hand deel aan de mars tegen terreur en haat die in Brussel werd georganiseerd.

De optocht begon tegelijkertijd aan het Noordstation en op het Gemeenteplein van Sint-Jans-Molenbeek, waarna beide groepen elkaar ontmoetten en samen naar het Fontainasplein trokken, onder applaus van het publiek, waar enkele toespraken werden gehouden, onder meer door familieleden van de slachtoffers en personeelsleden van de MIVB.

Salah ECHALLAOUI, Voorzitter van het EMB, sprak in naam van „Together in Peace“ de volgende woorden, voor duizenden mensen, van alle godsdiensten en overtuigingen samen, die bijeengekomen waren om op te komen tegen het terrorisme en om hun steun te betuigen aan de slachtoffers:
"Als antwoord op het meedogenloze geweld dat onschuldige mensen treft, moeten we de rangen sluiten; afgezien van onze verschillen, moeten we manieren vinden om de humaniteit van onze samenleving te vrijwaren, een nieuwe toekomst voor te bereiden. De strategie van terreur bestaat erin om gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. Deze strategie van geweld en nihilisme is ook een strijd om de „hearts and minds“ van onze jongeren winnen. We moeten reageren. We moeten de nieuwe generaties met vastberadenheid leren om respect te tonen voor de anderen en een hart voor vrede. Als vertegenwoordiger van een officieel erkende godsdienst in ons land zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid om onze leden aan te moedigen om actief deel te nemen aan het samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen, om de democratische vrijheden en het fundamentele respect voor elk ander menselijk wezen te beschermen, ongeacht zijn geloof, en om de nieuwe generaties in die zin op te voeden.“

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief