Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

02 mei 2018

Tijdens een met symbolen beladen dag op 26 april 2018 bracht een honderdtal mensen, vertegenwoordigers van de katholieke, joodse en moslimerediensten en van de lekengemeenschap onder de leiding van Rudy Demotte, minister-president van de Federatie Brussel Wallonië, een bezoek aan het concentratiekamp en het studiecentrum in Auschwitz-Birkenau in Polen. Ook een overlevende van Auschwitz en afstammelingen van mensen die er gemarteld en/of vermoord werden, namen deel aan deze reis. Hun waardevolle getuigenis droeg bij tot de emotionele geladenheid van deze gruwelijke plaatsen.

De delegatie van de moslimeredienst bestond uit Salah Echallaoui, voorzitter van het EMB, en uit imams, professoren islamgodsdienst en islamconsulenten die werken in gevangenisinstellingen.

Het doel van dit bezoek: het collectieve geheugen en de geschiedenis in herinnering brengen, en inzetten op dialoog en uitwisseling tussen de deelnemers op deze plaats die de eindbestemming was van de meeste joden en zigeuners uit België die werden gedeporteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gidsen leidden de deelnemers door de vaak volledig in verval geraakte barakken, gaskamers en crematoria die getuigen van de verschrikkelijke gruwel van de nazimachine.

De vertegenwoordigers van de erediensten en van de lekengemeenschap legden samen met minister-president Demotte een bloemenkrans neer aan het monument dat werd opgericht naast twee crematoria die grotendeels verwoest werden door de nazi’s op het einde van de oorlog. Daarna werd hand in hand een minuut stilte gehouden waarna grootrabbijn Guigui een gebed uitsprak voor de joden die in dit dodenkamp werden vermoord.

De dag werd besloten met een belevingsmoment tijdens welk Salah Echallaoui herinnerde aan het belang om waakzaam te blijven op dit ogenblik van toenemend extremisme en om terug te kijken naar de geschiedenis opdat een dergelijke barbarij en dergelijke gruweldaden zich nooit meer zouden herhalen. “Wij, alle geloofsovertuigingen, moeten samenwerken aan een maatschappij waar iedereen in vrede kan samenleven. Uitstijgend boven onze geloofsovertuigingen, moeten wij onze banden versterken rond gemeenschappelijke waarden die wij als mensen met elkaar delen.”

Mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, verklaarde op zijn beurt: “Als we zien tot wat het kwaad in staat is, dan hebben wij de taak om waakzaam te blijven en om ons in te zetten zodat dit nooit meer kan gebeuren.”

In naam van de lekengemeenschap herinnerde Jacqueline Herremans er op haar beurt aan dat het antisemitisme een vergif is, maar dat we desondanks optimistisch moeten blijven en ervoor moeten zorgen dat de dialoog mogelijk blijft.

Rudy Demotte stelde verder dat dit bezoek ervoor moet zorgen dat het geheugen niet afstompt zodat een genocide als die van Auschwitz zich nooit meer kan herhalen. Hij voegde eraan toe dat samenleven niet kan zonder interactie, en onderstreepte zo het belang van deze dag die mensen van verschillende horizonten verenigt.

Met dit woord van hoop, geïllustreerd door deze ontmoeting, deze dialoog en dit samen delen tussen alle deelnemers, werd deze met emotie beladen reis afgesloten.

Klik HIER om de foto’s te bekijken

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief