Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 augustus 2017

Na beraadslaging met de Raad der Theologen, brengt het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimgemeenschap ter kennis dat het “Offerfeest” (“Aïd El Adha”) dit jaar plaats zal vinden op vrijdag 1 september 2017.

Het “Aïd El Adha” is in de eerste plaats een moment van dankgebeden, maar ook van vreugde en delen met de ander, ongeacht godsdienst of filosofie.

Het Executief richt zijn beste wensen tot de ganse moslimgemeenschap in België en overal ter wereld. Het vraagt moslims om te ijveren voor vrede en solidariteit.

Er zal u binnenkort een nota worden bezorgd met precieze informatie over de organisatie van het Feest in de drie gewesten.

 

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief