Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

04 oktober 2017

Naar aanleiding van de ondertekening van de gemeenschappelijke verklaring van 20 april 2016 van de federale regering, de erkende erediensten en vrijzinnige organisaties, trad het Executief van de Moslims van België (EMB), vertegenwoordigd door zijn voorzitter, dhr. Salah Echallaoui, op 4 oktober 2017 op als medeorganisator van het colloquium “Religioptimist – De sociale bijdrage van de erkende erediensten in onze maatschappij” samen met de katholieke eredienst (vertegenwoordigd door monseigneurs Jozef De Kesel en Guy Harpigny), de orthodoxe eredienst (monseigneur Athenagoras Peckstadt en eerw. Evangelos Psallas), de joodse eredienst (dhr. Philippe Markiewicz), de Anglicaanse eredienst (dhr. Jack McDonald) en de protestantse eredienst (dhr. Steven H. Fuite).

Dit colloquium kon ook gehouden worden dankzij de actieve steun van de Minister van Justitie, dhr. Koen Geens. 

De ontmoeting vond plaats in het prestigieuze kader van de vergaderzaal van de senaat waar op dit ogenblik de tentoonstelling “Superdemocratie” loopt.

Ook de vertegenwoordiger van de Boeddhistische Unie van België, verschillende ambassadeurs, religieuzen, personaliteiten uit de academische en verenigingswereld en jongeren van diverse overtuigingen waren aanwezig.

De voorzitter van de senaat, mevr. Christine Defraigne, leidde de vergadering in met een welkomstwoord.

In de loop van de dag werd het woord gegeven aan verschillende vertegenwoordigers die elk hun overtuiging vertegenwoordigden. Voor de moslimeredienst werd de vergadering toegesproken door de dames Ismat Jahan, Ambassadeur van de Organisatie voor Islamsamenwerking bij de Europese Unie, en Mariem Bouselmati, sociologe en voorstander van gelijke kansen en gelijkheid tussen man en vrouw.

Mevr. Jahan had het in hoofdzaak over twee punten: de dialoog en de religieuze toenadering als culturele noodzaak, en de integratie als het beste mechanisme voor begrip in het dagdagelijkse communicatieproces en het samenleven van beschavingen.

Mevr. Bouselmati legde vooral de nadruk op de positieve inbreng van de godsdienst als bron van zin en symbolen waaruit iedereen kan putten in functie van de eigen interesses. Volgens haar werkt de godsdienst voor vrede en samenleven, op voorwaarde dat die juist wordt begrepen.

Na de verschillende uiteenzettingen namen jongeren van verschillende overtuigingen het woord en vertolkten hun beleving van het thema.

De dag werd afgesloten met een sterke boodschap van de Minister van Justitie. “De interreligieuze tolerantie is geen zwakheid en zeker geen laksheid maar een sterke ethische kracht die gewaardeerd moet worden”, daarna riep hij alle deelnemers op tot “tolerantie, luisterbereidheid, reflectie, bezinning en dialoog”.

Programma van de dag:

Klik “HIER” voor de foto’s

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief