Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

06 november 2018

Op 30 oktober ontvingen dhr. Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), en de leden van de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) de Amerikaanse imam dhr. Bashar Arafat, voorzitter van de “Civilizations Exchange & Cooperation Foundation”, in de lokalen van het EMB.

De samenwerking tussen het EMB en dhr. Arafat dateert al van enkele jaren terug, namelijk uit de periode van de vorige voorzitters van het EMB, de heren Semsettin Ugurlu en Salah Echallaoui.

Tijdens deze nieuwe ontmoeting werden hun respectievelijke recente ervaringen over het beheer van de islamitische eredienst uitgewisseld.

Dhr. Üstün gaf uitleg over de voortgang van verschillende dossiers die onder de bevoegdheid vallen van het EMB bv.: aanstelling en opleiding van imams, aanvragen tot erkenning van moskeeën, organisatie van het islamitisch godsdienstonderwijs, aanstelling en opleiding van de islamconsulenten enz.. Hij vermeldde ook de talrijke initiatieven die genomen werden door het EMB in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog tussen de overtuigingen en de preventie van het radicalisme. Tenslotte had hij het over de vorming voor religieuze kaders, georganiseerd door het EMB in samenwerking met de Belgische universiteiten. Hij verduidelijkte ook dat al deze initiatieven de voortzetting vormen van het proces dat destijds gestart werd door zijn voorgangers.

Steunend op zijn vele reizen over de hele wereld, benadrukte dhr. Arafat de essentiële rol die de imam kan spelen ten gunste van het samenleven. Zo verduidelijkte hij dat de bedienaar van de eredienst verder moet kijken dan zijn moskee en zich ten dienste moet stellen van de hele maatschappij.

Ter ondersteuning van zijn betoog gaf dhr. Arafat nog enkele voorbeelden van zijn initiatieven in de Verenigde Staten van Amerika:

De voorzitter van het EMB, de leden van de CIB en dhr. Arafat verbonden zich ertoe om hun banden nauwer aan te halen en hun overleg voort te zetten om het beheer van de gemeenschappen in hun respectievelijke landen te verbeteren.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief