Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

28 januari 2019

Op 17 januari 2019 was de heer Bayram SAATCI,  de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), aanwezig op de infosessie voor imams en bestuursleden van de moskeeën van de provincie Antwerpen.

Het initiatief, dat samen met de Vlaamse overheid op poten werd gezet en plaatsvond in de lokalen van het VAC gebouw in Antwerpen, was de eerste uit een reeks sessies voor imams en bestuursleden van de moskeeën in Vlaanderen. Gedurende de sessie werd het hulp- en dienstverleningsaanbod van de Vlaamse overheid en haar departementen uitgebreid toegelicht aan de aanwezigen.


In zijn welkomstwoord benadrukte de heer SAATCI dat de imam en het bestuurslid van een moskee een belangrijk aanspreekpunt vormen binnen de gemeenschap. Daarom is het voor hen essentieel om de informatie met betrekking tot onderwijs, welzijn, werk en integratie & inburgering goed te beheersen.

De heer SAATCI onderstreepte ook het feit dat we in België in een diverse samenleving leven waar culturen elkaar ontmoeten en in interactie treden. De moskeeën hebben hedendaags naast hun religieuze taken ook niet-religieuze activiteiten te vervullen om zo de sociale cohesie te versterken.

Als laatste maar zeker niet minst belangrijke kwestie was de boodschap rond erkenningen van moskeeën en dat deze in het kader van de institutionalisering van de islam in Vlaanderen maar ook wegens hun bijdrage tot het harmonieus samenleven zeker dienen voort te duren.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief