Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

13 januari 2022

Persbericht

Het Executief van de Moslims van België ontvangt vele vragen naar aanleiding van de informatie die op donderdag 13 januari in de pers is verschenen over imam Mohamed Toujgani, van wie in oktober 2021 zijn verblijfsvergunning is ingetrokken.

Het EMB beheert de temporaliën van de eredienst, met name de dossiers van de lokale islamitische gemeenschappen en de erkende imams, in het kader van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd bij de koninklijke besluiten van 2016 en 2017 houdende de erkenning van het EMB.

Het EMB wenst te benadrukken dat zij geen gezagsverhouding heeft tot de imams die niet aan gesubsidieerde moskeeën verbonden zijn.

Wij herinneren er ook aan dat de intrekking van een verblijfsvergunning van wie dan ook een zuiver persoonlijke aangelegenheid is waarover onze instelling geen uitspraken kan doen.

Tot slot herinnert het EMB eraan dat het in een persbericht van 10.01.2019 de antisemitische uitlatingen van de imam scherp had veroordeeld, die intussen ook spijt had betuigd voor zijn uitlatingen en zijn verontschuldigingen had aangeboden aan de Joodse gemeenschap van België.

Het EMB werkt en zal blijven werken aan een vreedzame samenleving, vrij van alle vormen van extremisme en radicalisme.

Namens het Bureau van het EMB, 
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief