Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

25 augustus 2017

Na de recente tragische gebeurtenissen in Spanje, die wij betreuren en veroordelen, bleek dat er een imam bij betrokken was die kort in België verbleven heeft.

Als representatief orgaan van de islamitische eredienst tegenover de Belgische overheid wil het Executief van Moslims van België (EMB) wijzen op de extreme waakzaamheid die nodig is bij het onderzoeken van kandidaturen voor de functie van imam, predikant, enz. voor de moskeeën.

De imams en predikanten hebben een sleutelrol binnen de moslimgemeenschap en staan zo ook breder in het spotlicht binnen de Belgische maatschappij.  Ze moeten derhalve boven alle verdenking staan.

Er dient voldaan te worden aan theologische, administratieve en taalvereisten.

Het EMB wenst zijn samenwerking met alle moskeeën in dit land te versterken bij het behandelen van de kandidaturen.

De actuele realiteit zet ons er immers toe aan om bijzonder waakzaam te blijven zodat we de radicale en gewelddadige ideologieën zo ver mogelijk weg kunnen houden van ons land.

Wij kunnen al rekenen op de uitstekende samenwerking met de verantwoordelijken van de moskeeën, die nu al opmerkelijk werk leveren en met wie we permanent in dialoog staan.

Tot slot blijft het EMB erop aandringen dat de bevoegde ministers niet dralen bij de herkenning van de moskeeën, aangezien een dergelijke erkenning voor ons ook een garantie vormt tegen eventuele schadelijke invloeden binnen de moslimgemeenschap.

 

Salah Echallaoui
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief