Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

06 mei 2019

Naar aanleiding van de gezegende Ramadanmaand, richten we onze beste wensen tot de ganse moslimgemeenschap van België.

Tijdens deze gebedsmaand, spreken we de hoop uit dat er meer gerechtigheid zal zijn dan gisteren en dat de waarden van de Mensheid onze gemeenschappelijke sokkel ondersteunen.

Het doel van de Ramadan is onder meer het versterken van het geloof en de waarden vrijgevigheid en verdraagzaamheid te bevorderen.

De recente droevige gebeurtenissen zetten ons ertoe aan om te ijveren voor meer solidariteit en vrede jegens onze vrienden, onze buren en onze medeburgers.

Moge liefde steeds zegevieren boven haat.

Voor het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief