Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

14 november 2019

PERSBERICHT

Met ontzetting vernam het Executief van de Moslims van België (EMB) dat er op zondag 10 november brand werd gesticht in een gebouw dat bestemd is als centrum om tijdelijke opvang te bieden aan asielzoekers in Bilzen (Limburg).

De criminele daad, en de daaropvolgende haatberichten en blijken van onverdraagzaamheid hebben heel wat opschudding veroorzaakt bij de politieke klasse en de samenleving.

Ook al veroorzaakt de schade spijtig genoeg een vertraging wat de opvang van vluchtelingen betreft, toch is het EMB verheugd met de maatregelen die werden genomen door de gemeente Bilzen in overleg met de directie van Fedasil om de veiligheid van de asielzoekers te versterken.

Het EMB is ook blij met het elan van solidariteit van burgers die spontaan hulp aanboden om het gebouw te renoveren of die hun medeleven betuigden met deze mannen en vrouwen die vaak een moeilijk levensparcours aflegden.

Dit getuigt van een graad van openheid en menselijkheid die de boventoon voert in onze maatschappij.

Het EMB is ervan overtuigd dat de politiediensten en justitie alles in het werk zullen stellen om de daders te vinden en te veroordelen voor hun daden.

In deze moeilijke tijden verwacht het EMB tegelijk ook de tenuitvoerlegging van een beveiligingsplan door de autoriteiten voor de plaatsen van islamitische eredienst.

Namens van het Bureau, 
Mehmet  Üstün
Voorzitter

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief