Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

14 januari 2022

Persbericht : 14 januari 2022

We staan versteld dat sommige media recentelijk beledigingen hebben geuit ten aanzien van onze instellingen en van hun vertegenwoordigers inzake het vernieuwingsproces van onze instelling.

We klagen ook het feit aan dat sommige parlementsleden tijdens de zitting van 11.01.2022 in de commissie van binnenlandse bestuur van het Vlaamse parlement deze uitlatingen overnemen zonder de minste reactie van onze verkozenen.

Het is onaanvaardbaar dat omwille van politieke of populistische redenen de waardigheid van een gemeenschap en haar vertegenwoordigers zo met de voeten wordt getreden.

We roepen de democratische verkozenen van ons land op te reageren tegen deze onjuiste, beledigende en lasterlijke uitspraken die onze gemeenschap stigmatiseren en de haat en vooroordelen voeden ten opzichte van deze gemeenschap.

De autonomie van de functionering van ons orgaan ter vertegenwoordiging van de eredienst geniet gelukkig van een constitutionele beveiliging tegen politieke pogingen ter inmenging.

Zonder in te gaan op het resultaat van de institutionele hervormingen die sommigen willen realiseren, bevestigt het EMB dat het zal functioneren en zich organiseren in overeenstemming met de constitutionele en institutionele realiteit van ons land.

Tenslotte, in overeenstemming met het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat, heeft het EMB de Minister van Justitie steeds op de hoogte gesteld van de werkzaamheden van onze commissie belast met de vernieuwing van onze instelling.

Onze laatste brief, van 11 januari 2022, informeerde hem dat deze werkzaamheden in de laatste fase zijn van de opstelling van een project ter vernieuwing.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief