Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 november 2017

PERSBERICHT 21 november 2017

Persuitnodiging voor ondertekening van een Intentieverklaring door Staatssecretaris Theo Francken, voorzitter Hilde Kieboom van de Gemeenschap van Sant’Egidio, Kardinaal Jozef De Kesel en de andere verantwoordelijken van de in België erkende kerken en godsdiensten, op woensdag, 22 november 2017 om 16 u stipt (aankomen vanaf 15u30) in Zaal Maelbeek van het International Press Centre, Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel).

Gelieve uw komst te bevestigen bij:  

Op basis van deze overeenkomst zullen 150 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije of Libanon met een humanitair visum naar België kunnen afreizen.  In ons land kunnen ze dan asiel aanvragen en een nieuwe toekomst uitbouwen. Tijdens de duur van de asielprocedure worden ze niet door Fedasil opgevangen, maar wel door religieuze organisaties en gemeenschappen in heel België.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken tekent daarover morgen, woensdag, 22 november 2017 om 16u een Intentieverklaring met de coördinerende Gemeenschap van Sant’Egidio en alle in ons land erkende kerken en godsdiensten. Ook kardinaal Jozef De Kesel ondertekent de tekst.

De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek.  Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. Het gaat om een gemengde groep uit alle geloofsgemeenschappen. Het project wordt in 2018 uitgevoerd.

Mensensmokkel tegengaan

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie verbindt zich ertoe 150 humanitaire visa uit te reiken. “Ik ben heel verheugd dat over religieuze verschillen heen zo’n operatie wordt opgezet”, zegt Theo Francken in het weekblad Tertio, dat het nieuws uitbrengt. “Ik heb altijd gepleit voor meer veilige toegang tot ons grondgebied voor ‘echte’ vluchtelingen. Wat onrechtvaardig is, is vluchtelingen over te leveren aan mensenhandelaars die er grof geld aan verdienen en waarvoor mensenlevens van geen tel zijn. Dit is echter een positief verhaal en het komt bovenop de 1.150 vluchtelingen die ons land via het Europees hervestigingsprogramma in 2018 zal opvangen. Het komt ook bovenop de reddingsoperaties van christenen zoals ik er eerder al heb gesteund.”

Veiligheid centraal

“Het project “Humanitaire corridors” stelt veiligheid centraal,” zegt initiatiefnemer Jan De Volder van de Gemeenschap van Sant’Egidio. “Zowel de veiligheid van de vluchtelingen, die hun leven niet hoeven te riskeren op de Middellandse Zee om Europa te bereiken, als de veiligheid van de ontvangende samenlevingen. De kandidaten worden op voorhand gescreend, zodat de overheid op voorhand weet wie de personen zijn die naar België komen en wat hun profiel is.”

Privaat gefinancierd

Bijzonder is bovendien dat het gaat om een privaat gesponsord project, dat niet ten laste van Fedasil en de Belgische Staat komt. Alle erkende erediensten in ons land (de christelijke kerken, het jodendom en de islam), sloten de handen in elkaar om in te staan voor de overkomst en de opvang van de vluchtelingen. Bovendien zullen vrijwilligers en professionelen hen gedurende een jaar lang begeleiden ten einde hen te helpen bij hun asielaanvraag en bij hun integratie.

Bovenop hervestigingsprogramma’s

De 150 vluchtelingen die worden overgevlogen komen bovenop het aantal vluchtelingen dat ons land opvangt in het kader van internationale hervestigingsprogramma’s. De “humanitaire corridor” beantwoordt aan de oproep van Europese instellingen, internationale organisaties en mensenrechtengroeperingen om meer legale en veilige routes voor vluchtelingen te organiseren, eventueel via een systeem van “private sponsorship”. 

Sant’Egidio

Initiatiefnemer van het project “Humanitaire Corridor” is de Gemeenschap van Sant’Egidio.  Eerder sloot deze internationale christelijke lekenbeweging ook al -  in partnerschap met de katholieke bisschoppen en verschillende katholieke en protestantse hulporganisaties – akkoorden met Italië en Frankrijk om respectievelijk 2500 en 500 vluchtelingen naar Europa over te vliegen. België is nu het derde Europese land dat zo’n “humanitaire corridor” inricht. Sant’Egidio voert gesprekken met verschillende overheden en partners in andere landen om ook een dergelijk  project op te zetten. 

Interreligieuze samenwerking

In ons land staan de katholieke bisdommen, in samenwerking met Caritas, in voor het gros van de opvang. Maar ook de protestants-evangelische, orthodoxe en anglicaanse kerken, de joodse en islamitische gemeenschappen dragen concreet bij aan de opvang. Zo is dit project tevens een unieke vorm van interkerkelijke en interreligieuze samenwerking.

“Together in Peace”

Het comité “Together in Peace”, waar deze interlevensbeschouwelijke samenwerking van de erkende levensbeschouwingen vorm krijgt, organiseerde eerder de interreligieuze mars “Together in Peace. Freedom. Respect” in Brussel (op 15 maart 2015); het voetbaltornooi “Football for Peace” op het Gemeenteplein van Molenbeek op 20 april 2016; en het interlevensbeschouwelijke project “Bridges for Peace” voor Brusselse scholieren op 26 september 2017.

Contacten en info:

Katrien Jansseune, woordvoerster Staatssecretaris Francken: 0471 20 95 23

Jan De Volder, initiatiefnemer “Humanitaire Corridors” (Sant’Egidio):  0495 79 50 91

www.santegidio.be en www.togetherinpeace.be

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief