Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 februari 2020

Persbericht van de ‘Académie de Formations et de Recherches en Études islamiques’ (AFOR – Academie voor opleiding en onderzoek in islamstudies)

Brussel, 22 februari 2020

Met grote trots kondigde de Académie de Formations et de Recherches en Études islamiques (AFOR) in januari laatstleden de start aan van een opleiding voor imams en andere moslimkaders die kadert binnen de context van ons land.

Dit project dat uitgaat van de heel diverse moslimgemeenschap van België is de vrucht van de samenwerking tussen de verschillende vertegenwoordigende instanties: het Bureau van het Executief van de moslims van België (EMB), de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) en de Raad der Theologen, verbonden aan het EMB.

Dit project is het resultaat van een lange periode van reflecties, overleg en voorbereiding binnen deze instanties, maar ook van onderhandelingen met de Belgische autoriteiten met het oog op politieke en financiële steun, en met de academische instellingen voor de organisatie van de opleiding van de burgerlijke opleiding. Het religieuze luik van de opleiding, bepaald door de AFOR, houdt immers rekening met het principe van de scheiding tussen de Staat en de erediensten, zoals dit staat ingeschreven in onze Grondwet.

De AFOR kan al een beroep doen op de cursussen die worden gegeven door de beide universitaire partners (KULeuven en UCLouvain), op basis van overeenstemmingsakkoorden die met hen werd aangegaan. Wat het theologische domein betreft, heeft de AFOR een degelijk en substantieel programma uitgewerkt voor sociale en islamitische godsdienstwetenschappen.

De openstelling voor de eerste inschrijvingen is evenwel afhankelijk van de toekenning van een federale subsidie die tot nu toe vertraging opliep om redenen buiten de wil van de leiders van de AFOR om. 

De minister van Justitie sprak deze vrijdag nog zijn engagement uit voor het toekennen van een financiering aan AFOR. Aangezien dit budget gebruikt moet worden voor het grootste deel van de inschrijvingskosten van de studenten, was het van essentieel belang om erover te kunnen beschikken alvorens enige verbintenis aan te gaan met deze studenten en met de universiteiten.

Wij zullen het brede publiek informeren over de hopelijk snelle en reële start van de inschrijvingen.

De start van de opleiding voor imams en andere moslimkaders markeert de concrete verwezenlijking van een nieuwe, belangrijke stap vooruit voor de institutionalisering van de islam in België.

Namens de Académie de Formations et de Recherches en Études Islamiques,
Salah ECHALLAOUI, voorzitter van AFOR

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief