Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

13 februari 2017

Op donderdag 2 februari organiseerde dhr. Salah ECHALLAOUI, voorzitter van het EMB, een informatievergadering voor de verantwoordelijken van de moskeeën die weldra erkend zullen worden in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald in aanwezigheid van dhr. Mohamed ACHAIBI, Nederlandstalige vicevoorzitter van het EMB.

Bij die gelegenheid herinnerde dhr. Echallaoui eerst aan de talrijke acties die het EMB deze laatste maanden uitvoerde met de steun van de bevoegde autoriteiten, zoals:

Dankzij deze acties kon het EMB opnieuw zijn eigen oorspronkelijke rol spelen bij de gemeenschap en de autoriteiten. Het is belangrijk om te streven naar een islam die in harmonie is met de Belgische en Europese context”, onderstreepte de voorzitter van het EMB.

Daarna sprak hij over de verschillende fasen die de aanvraag voor een erkenning als plaats van eredienst in België moet doorlopen en de talrijke voordelen die deze heeft voor de Belgische burgers die moslim zijn, zoals bijvoorbeeld een, twee tot zelfs drie erkende imams (afhankelijk van het aantal gelovigen).

Dhr. Echallaoui benadrukte het belang van het islamitisch beheercomité dat andere bevoegdheden zal hebben dan de vzw van de moskee. “Wij zullen een charter opstellen zodat deze twee instanties niet met elkaar in conflict komen”, voegt hij eraan toe.

De verantwoordelijken voor de moskeeën luisterden met belangstelling naar de inhoud van deze ontmoeting en stelden vele vragen, zoals onder meer met betrekking tot:

De Belgische autoriteiten zullen binnenkort dertig nieuwe Belgische moskeeën erkennen.

Meer informatie over de erkenning van moskeeën en imams vindt u op onze website en in onze verklarende brochures.

Alle foto's van het evenement HIER

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief