Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 mei 2019

Op vrijdag 26 april 2019 organiseerde het Executief van de Moslims van België (EMB) in aanwezigheid van de voorzitter dhr. Mehmet Üstün en de Nederlandstalige vicevoorzitter dhr. Bayram Saatci een informatiemoment. Hierop werden de moskeeverantwoordelijken die een erkenningsdossier hebben lopen bij het Vlaams Gewest uitgenodigd.

Klik HIER voor de foto's

De bijeenkomst startte met een korte geschiedenis van de reeds erkende moskeeën in Vlaanderen, gevolgd door de historiek van de indiening van de huidige dossiers. Tijdens deze uiteenzetting herinnerden dhr. Üstün en dhr. Saatci de aanwezigen aan de standpunten van de ministers die ook hun verantwoordelijkheid dragen bij de erkenning van moskeeën in Vlaanderen.

Vervolgens werd de studie omtrent de doorlichting van de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen, die in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor erkenningen werd verricht, toegelicht. De belangrijkste beleidsvoorstellen in het onderzoek desbetreffend werden nader verklaard. De genodigden werden tevens ingelicht over de stappen die het EMB met betrekking tot deze studie, zowel afzonderlijk als samen met andere partijen, heeft ondernomen.

De verantwoordelijken van de moskeeën luisterden met aandacht naar de inhoud van deze ontmoeting en stelden pertinente vragen. Dhr. Üstün en dhr. Saatci benadrukten de inspanningen die het EMB als instelling levert om de positieve trend van erkenningen van moskeeën in Vlaanderen van na 2007 te doen voortzetten en zo de institutionalisering van de islam op Vlaams grondgebied nog verder vorm te geven. Het belang van een volledige inburgering op het niveau van de erkenningen van de moskeeën werd tijdens de vergadering nogmaals onderstreept.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief