Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 december 2017

De driemaandelijkse vergadering van de VILD (Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog) vond plaats op 5 december 2017, in de lokalen van het Executief van de Moslims van België.

Op de agenda:

We herinneren eraan dat de VILD samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende erkende erediensten en levensovertuigingen.  Deze dialoog werd gevormd door de Vlaamse regering, onder auspiciën van het Ministerie van binnenlandse zaken, van burgerlijke integratie, van huisvesting, van kansengelijkheid en van de strijd tegen armoede.

In juni laatstleden hebben de leden van de VILD hebben een charter ondertekend ter bevestiging van de fundamentele vrijheden en rechten, en van de gemeenschappelijke democratische waarden zoals de vrijheid van eredienst, overtuiging en meningsuiting, de vrije keuze – op voorwaarde dat deze keuze anderen geen schade berokkent -, de verdraagzaamheid, de gelijkheid, het wederzijds respect en de solidariteit.

HIER vindt u foto’s

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief