Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

17 december 2021

Persbericht 

Moslimgemeenschap vecht het verbod op ritueel slachten aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) zullen het Vlaamse en het Waalse verbod op ritueel slachten aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg.

Deze beslissing werd genomen, gelet op de recente arresten van het Grondwettelijk Hof waarin geoordeeld wordt dat de Vlaamse en Waalse decreten die onverdoofd slachten verbieden, toelaatbaar zijn in het licht van de Belgische Grondwet.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de ultieme waakhond van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in Europa. De Moslimgemeenschap vertrouwt erop dat dit Hof in dit beladen dossier de ratio zal laten zegevierden over de emotie. De rechtsstaat mag immers niet zwichten voor de toenemende politieke en maatschappelijke druk van de populistische stromingen die in heel Europa een symbolenstrijd voeren tegen kwetsbare minderheden.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder
Tahar CHAHBI, Woordvoerder

Voor juridische info:     
Mr. Joos Roets – advocaat (NL) : 0479 069 717

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief