Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

19 juli 2021

Op dinsdag 20 juli 2021 vieren de moslims wereldwijd “Aïd El Adha” (Offerfeest), ook “Aïd El Kébir” (Groot Feest) genoemd. Deze benaming verwijst naar het belang dat deze gebeurtenis heeft in de islam.

Het herinnert aan het offer van de profeet Ibrahim (Abraham) voor God en betekent ook het einde van de pelgrimstocht naar Mekka, uitgevoerd door miljoenen moslims van alle nationaliteiten en verschillende culturen.

Op deze door de Belgische autoriteiten afgekondigde dag van nationale rouw, die samenvalt met Aïd, nodigen wij de moslimbevolking uit blijk te geven van vrijgevigheid en solidariteit met de slachtoffers van de verschrikkelijke overstromingen die ons land de afgelopen dagen hebben getroffen.

Dit kan gebeuren door donaties aan organisaties die de slachtoffers helpen en door elk ander gebaar of elke andere actie die het leed van de noodlijdenden helpt te verzachten.

Ter gelegenheid van het Aïd-gebed nodigen wij de gelovigen ook uit te bidden voor alle slachtoffers van deze tragedie die België en de buurlanden treft.

Ter herinnering ook nog de hygiënevoorschriften die in de moskeeën moeten worden nageleefd in het kader van de pandemie: https://embnet.be/nl/protocol-van-het-emb

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief