Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

26 maart 2019

Op de mooie zonnige namiddag van 24 februari verzamelden de verantwoordelijken van de moskee “Assalam” te Court-Saint-Etienne zich samen met zo’n 300 mensen van alle overtuigingen voor de start van de bouw van deze nieuwe moskee waarin de gelovigen een waardige en voldoende grote ruimte zullen vinden om hun geloof te belijden. Bij die gelegenheid was het Executief van de Moslims van België vertegenwoordigd door dhr. Salah Echallaoui.

Klik HIER voor de foto's

Onder de genodigden waren ook minister André Flahaut, de burgemeester van Court-Saint-Etienne, dhr. Michael Goblet d’Alviella, de bisschop van Waals-Brabant Jean-Luc Hudsyn en de grootrabbijn van Brussel, Albert Guigui. 

Voor de verantwoordelijken van de moskee is dit een werk van lange adem geweest, zoals dhr. Echallaoui benadrukte in zijn toespraak: “de gebeurtenis van vandaag markeert de concrete verwezenlijking van een droom die de moslimgemeenschap van Court-Saint-Etienne al jaren koestert (…) De toekomstige verwezenlijking van dit mooie project is het resultaat van de vele gezamenlijke inspanningen van de moslimvertegenwoordigers en de lokale overheden.”

Abdelhafid Jellouli, coördinator van het project, verduidelijkte dit verder: “de toekomstige moskee wil een plaats zijn van uitstraling en tolerantie, met een open ingesteldheid op de wereld en alle gemeenschappen”.

De moslimvertegenwoordigers en hun getrouwen hebben al sinds de komst van de vorige generaties onophoudelijk gepleit voor het samenleven in deze gemeente. Deze laatsten hebben trouwens symbolisch de eerste steen gelegd. De moslims van Court-Saint-Etienne hebben al meer dan vijftig jaar naar deze dag toegewerkt.

Het nieuwe gebouw zal binnen 18 maanden ingehuldigd worden. De toekomstige moskee zal een gebedsruimte omvatten voor de mannen, een andere voor de vrouwen, een bibliotheek, leslokalen en een polyvalente zaal.

  

Toespraak van dhr. Salah Echallaoui: toekomstige moskee te Court-Saint-Etienne

Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en heren,
Beste zusters en broeders,
Beste vrienden,

Vandaag hebben we het geluk om getuige te zijn van de verwezenlijking van een lang gekoesterde droom voor de moslims van Court-Saint-Etienne: namelijk de droom om een eigen plek te hebben waar ze hun geloof waardig kunnen belijden.

De toekomstige uitvoering van dit mooie project is het resultaat van ontelbare eensgezinde inspanningen van de moslimvertegenwoordigers en de lokale overheden.

Naast een spirituele plaats voor bezinning moet deze nieuwe moskee ook een plaats worden van dialoog en openheid naar alle burgers van alle andere overtuigingen toe.

Onze aanwezigheid vandaag heeft dan ook van grote betekenis; een gebouw optrekken dat op magistrale wijze past in het Belgische landschap is een méér dan een zinvolle verwezenlijking.

De islam hoort thuis in België en in de harmonieuze integratie van onze moskeeën moeten wij de uitdrukking zien van wat onze gemeenschappelijke cultuur is.

Zo zal de toekomstige moskee mee het beeld vormen van de stad waar ze staat: dynamisch, multicultureel, open naar de wereld toe.

Ik wil de overheden hartelijk bedanken voor hun vertrouwen in de moslimgemeenschap van Court-Saint-Etienne, en voor de tijd en de energie die ze aan het goede verloop van het project hebben gewijd.

Ik dank ook de moslimgemeenschap van Court-Saint-Etienne en haar vertegenwoordigers die door hun geduld, hun doorzettingsvermogen en hun toewijding hun droom uiteindelijk verwezenlijkt zien worden.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief