Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

a. Voorstelling

De dienst “Sociale Zaken” van het Executief van de Moslims van België (EMB) organiseert de uitoefening van de functie van de (bezoldigde of vrijwillige) islamconsulenten bij de strijdkrachten, in ziekenhuizen, rusthuizen, overheidsinstellingen voor jeugdbescherming, maar ook strafinrichtingen.

b. Opdracht

Hun opdracht: de gedetineerden bijstaan.
De rol van de islamconsulenten in de strafinrichtingen is om morele en religieuze bijstand te verlenen aan de gedetineerden.
Dit houdt in: de erediensten en vieringen organiseren in de gevangenissen en individuele bezoeken brengen aan de gedetineerden die hiernaar een aanvraag doen.

Bekijk de informatiebrochure

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief