Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Jaarlijks slachtcertificaat

Dit certificaat wordt jaarlijks uitgereikt aan diegenen die hun vak uitoefenen in een slagerij of een slachthuis.

De professionele offeraars voor dit certificaat, moeten het volgende voorleggen:

  • een ingevuld ‘moskee’-attest,
  • een ingevulde fiche met alle gegevens van de offeraar,
  • een kopie van de identiteitskaart,
  • twee identiteitsfoto’s,
  • een kopie van het attest van de slagersopleiding.

De offeraars volgen de opleidingen georganiseerd door het EMB, of door andere instanties die het EMB noodzakelijk acht.

 

Tijdelijk slachtcertificaat

De organisatie van het jaarlijks Offerfeest leidt tot een forse toename van rituele slachtingen in een korte periode. Om te voldoen aan de vraag, moeten er dan meer offeraars ingezet worden.

Daarom levert het EMB aan (al dan niet professionele) offeraars tijdelijke slachtcertificaten af, die drie dagen geldig zijn.

Om een dergelijk certificaat te krijgen, moeten volgende documenten ingediend worden:

  • een kopie van de identiteitskaart,
  • het ingevulde ‘moskee’-attest.

De offeraars volgen de opleidingen georganiseerd door het EMB, of door andere instanties die het EMB noodzakelijk acht.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief