Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

In het kader van de organisatie van het Offerfeest speelt de dienst “Sociale Zaken” van het EMB een rol van coördinator tussen de overheid en de verschillende betrokken actoren: offeraars, moskeeverantwoordelijken, de verenigingswereld, …

De dienst “Sociale Zaken” van het EMB ziet er op toe om de islamitische gemeenschap op de hoogte te houden van de praktische modaliteiten van het Offerfeest en van de geldende wetgeving, en dit via verschillende communicatiekanalen: website, sociale netwerken, brochures, affiches in de moskeeën, radioboodschappen …

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief