Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Het Koninklijk Besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen stelt dat deze slachtingen enkel door offeraars mogen gebeuren die daartoe gemachtigd zijn door een representatief religieus orgaan.

Het is de dienst “Sociale Zaken” van het Executief van de Moslims van België die het machtigingscertificaat voor de uitvoering van de rituele slachtingen volgens de islamitische ritus aflevert.

Dit certificaat is een gedateerd en getekend document dat het EMB uitreikt op basis van een attest afgeleverd door een moskee. Dit attest verklaart dat de aanvrager een praktiserende moslim is, die volledig op de hoogte is van de rites en de voorwaarden voor de uitvoering van de islamitische rituele slachting.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief