Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Wie zijn wij?

College van het Executief van de Moslims van België (afgekort CEMB):

  • Statuut van het bedrijf: vzw
  • Hoofdzetel: Timmerhoutkaai, 9, 1000 Brussel
  • Ondernemingsnummer: 0898.987.189
  • Telefoon: 02 210 02 30
  • E-mail:
  • Webmaster & ontwerper: Expansion Partners SA
  • Verantwoordelijke uitgave: De vzw College van de Executief van de Moslims van België

1. Gebruiksvoorwaarden

De vzw 'College van de Executief van het Moslims van België' geeft u toegang tot zijn website (embnet.be) en de informatie die erop vermeld wordt op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden onder het punt ‚Wettelijke vermeldingen‘ aanvaardt. Door de website embnet.be en de informatie die erop vermeld wordt te gebruiken en/of te raadplegen, verklaart u zich volledig akkoord met die voorwaarden.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

Het 'College van het Executief van de Moslims van België', in zijn hoedanigheid als vzw, is verantwoordelijk voor de verwerking, in de zin van artikel 1, §4 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn hoofdzetel is gelegen in 1000 Brussel, Timmerhoutkaai 9.

3. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, films, tekens, logo‘s en alle andere elementen die op deze website voorkomen zijn beschermd door het internationale auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging van het geheel of een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of andere, zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de vzw 'College van het Executief van de Moslims van België'. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

4. Inhoud van de website

De website embnet.be wordt regelmatig bijgewerkt en de grootste zorg wordt besteed aan het controleren van de relevantie van de gegevens die op de website vermeld worden. De vzw 'College van het Executief van de Moslims van België' kan echter geen garantie geven voor de correctheid en het uitputtende karakter van alle gegevens die op de website voorkomen. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de aangeboden informatie, met name vanwege haar band met de actualiteit, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kan worden. De vzw 'College van het Executief van de Moslims van België' wijst bijgevolg ook elke verantwoordelijkheid af betreffende de inhoud van de website of het mogelijke gebruik ervan.

5. Gebruik van cookies

Deze website gebruikt Google Analytics, de webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en waarmee websitebeheerders kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie over uw gebruik van de website die via de cookies wordt verzameld, wordt verstuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Die informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten te trekken waarmee websitebeheerders de activiteit op de website kunnen volgen. Die methode laat echter in geen geval toe om u persoonlijk te identificeren.

6. Hyperlinks

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites. De vzw 'College van het Executief van de Moslims van België' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites.

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens die ons via deze website meegedeeld worden, met name in het kader van een verzoek om informatie of een inschrijving bijvoorbeeld, kunnen worden opgeslagen in de bestanden van de vzw 'College van de Executief van de Moslims van België'. Die gegevens worden gebruikt om te reageren op uw verzoek, alsmede voor de uitvoering van onze taken, om u te informeren over onze activiteiten en onze publicaties of om statistieken op te maken. Ze worden niet doorgegeven of verkocht aan derden conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 18/12/1992. De wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8/12/1992, gewijzigd door de wet van 11/12/1998, geeft u ook het recht om uw gegevens te raadplegen en te wijzigen (Contact: ).

8. Diverse

Elk geschil betreffende de website van de vzw 'College van het Executief van de Moslims van België' valt uitsluitend onder de bevoegdheid van het Belgische recht. In geval van een geschil zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief