Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

08 september 2022

PERSBERICHT
8 september 2022

Het Executief van de Moslims van België klaagt de Belgische Minister Van Justitie, Vincent Van Quickenborne, aan bij Internationale Mensenrechtenorganisaties wegens aanhoudende schending van de Belgische Grondwet

Ook nadat de Belgische Minister van Justitie door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg werd veroordeeld wegens een zware inbreuk op de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging, volhardt de Minister van Justitie in openlijke belediging en vernedering van het representatief orgaan van de Islam in België.

Onmiddellijk na de veroordeling deelde de heer Van Quickenborne mee dat hij “het gekonkel en het geknoei verder wil aanpakken”, waarmee hij andermaal niet alleen fatsoensgrenzen overschrijdt, maar ook fundamentele grondwettelijke regels.

Op stang gejaagd door polariserende anti-islamitische politieke stromingen in Vlaanderen, tracht de Minister van Justitie de relatie met het Executief van de Moslims van België (EMB) zo openlijk mogelijk op te blazen.

Blijkbaar verwacht de minister politieke winst door het Executief openlijk en vals te beschuldigen en aanhoudend in diskrediet te brengen. Dat hij daarbij fundamentele rechten en vrijheden schendt, lijkt hem niet te deren.

Openlijk pleit de minister voor democratisering van het EMB, maar tegelijk tracht hij zich verregaand in te mengen in de samenstelling van het Executief in een poging het orgaan te dwingen bepaalde individuen te aanvaarden.

Telkens op basis van “toevallig” gelekte documenten van de Staatsveiligheid beschuldigt hij het EMB openlijk zonder verder te onderzoeken of deze beschuldigingen wel terecht zijn.

Enkele dagen nadat het EMB een klacht had ingediend bij het Comité R en bij de Staatsveiligheid zelf, kondigde de minister de intrekking van de erkenning van het EMB aan.

Het EMB ervaart een dergelijke houding als bijzonder bedreigend. Dat de minister de grondrechten zo met de voeten treedt is verontrustend voor iedereen die bezorgd is om de vrijwaring van de democratische rechtsstaat.

Vervolgens blokkeerde de minister de toegezegde werkingsgelden. Onder druk daarvan werden onderhandelingen gevoerd. Alle inhoudelijke en organisatorische voorwaarden werden aanvaard.

Maar omdat het EMB zich niet kon vinden in de lancering door de minister van iemand uit zijn persoonlijk netwerk, werden de onderhandelingen door de minister buitensporig vertraagd.

Het EMB heeft daarom beslist op Europeesrechtelijk en Internationaalrechtelijk niveau klacht neer te leggen tegen de Minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief