Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Voorstelling van de instelling

Het Executief van de Moslims van België (EMB) is het orgaan dat de islamitische eredienst van België vertegenwoordigt. Het is belast met het beheer van de temporaliën van deze eredienst. Het is als dusdanig de officiële gesprekspartner van de islamitische gemeenschap van België bij de Belgische overheid. Voor de religieuze kwesties kan het EMB zich richten tot de Raad der Theologen.

Zijn bevoegdheden:

  • De organisatie van het islamitisch godsdienstonderwijs
  • De aanstelling en opleiding van de:
    • imams
    • islamconsulenten bij strafinrichtingen, overheidsinstellingen voor jeugdbescherming, ziekenhuizen, rusthuizen en het leger;
  • Het aanvragen tot erkenning en de supervisie van de plaatselijke geloofsgemeenschappen (moskeeën);
  • Het verzorgen van de productie van uitbestede uitzendingen op de Belgische openbare radio- en televisiezenders;
  • Het toekennen van slachtcertificaten voor de rituele offeraars;
  • Het inrichten van moslimpercelen op openbare begraafplaatsen.

Zijn administratieve diensten

Het EMB heeft een Nederlandstalige en Franstalige administratie die bestaat uit een algemeen secretariaat en verschillende diensten:

Missie/visie van het emb

In de uitvoering van zijn opdrachten in het kader van het beheer van de temporaliën van de eredienst, besteedt het EMB aandacht aan het voorkomen van radicalisme en extremisme, door het bevorderen van de uitbouw van een islam die verankerd is in de Belgische democratische context.

De uitdaging waarvoor onze gemeenschap staat is enorm maar niet onoverkomelijk. We hebben het verlangen en de wil te ijveren voor een betere vertegenwoordiging van de islam in België.

Bekijk de informatiebrochure

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief