Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

De islamitische eredienst werd in België erkend door de wet van 19 juli 1974 tot erkenning van de administraties belast met het beheer van de temporalia van de islamitische eredienst.

Net als de andere erkende erediensten, moest ook de islamitische eredienst over een representatief orgaan beschikken. In 1978 werd deze rol gespeeld door het Islamitisch en Cultureel Centrum van België, dat gevestigd is in het Jubelpark in Brussel.
Hierna werd er in 1990 de “Voorlopige Raad der Wijzen” aangeduid als gesprekspartner van de Staat voor de organisatie van de islamitische eredienst in België. Na onderhandeling werd deze raad ontbonden en in 1993 vervangen door een voorlopige “Executieve”, die de bevoegdheden van de “Voorlopige Raad der Wijzen” overnam.

Vijf jaar later werd het Executief van de Moslims van België in het leven geroepen, erkend per Koninklijk Besluit van 3 mei 1999, na een verkiezing waar alle moslims woonachtig in België aan konden deelnemen.

In 2005 werden verkiezingen georganiseerd om de samenstelling van het EMB te vernieuwen. De procedure van verkiezingen werd in 2014 vervangen door een systeem van vertegenwoordiging van de moslimgemeenschappen georganiseerd rond de moskeeën.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief