Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

De Raad der Theologen

Raad der Theologen

De Raad der Theologen bestaat uit personen die in België hoog aangeschreven staan voor hun grondige kennis op het vlak van islamitische theologie.

Zijn opdrachten:

  • Nadenken over theologische onderwerpen die voorgelegd worden door de AV of door het EMB en desgevallend advies uitbrengen;
  • Advies uitbrengen over de kwesties voor onderzoek aangebracht door de lokale moskeeën of door nationale of internationale religieuze organisaties;
  • Nadenken over kwesties van theologische aard die verband houden met het spirituele leven van de islamitische gemeenschap van België;
  • De theologische competenties van de kandidaten voor de functie van imam en islamconsulent beoordelen;
  • De imams en islamconsulenten opleiden en beoordelen tijdens de uitoefening van hun functie.

De Raad der Theologen die verbonden is aan het EMB, veroordeelt met klem de terroristische aanslagen op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) en de Europese wijk (metrostation Maelbeek).

Deze verachtelijke daad heeft tientallen onschuldige slachtoffers het leven gekost en onze samenleving in het hart geraakt. De gedachten van de Raad der Theologen gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten, aan wie hij zijn oprecht medeleven betuigt.

Hij spreekt ook zijn steunbetuiging uit en richt zijn gebeden tot de gewonden, dat zij zo spoedig mogelijk mogen herstellen, en hij feliciteert alle diensten die betrokken zijn bij dit drama, voor hun inspanningen.

De Raad der Theologen roept vrijdag 25 maart 2016 uit tot „Nationale dag tegen het terrorisme“ en roept alle imams van België op om de terroristische aanslagen met klem te veroordelen en om de preek van vrijdag te wijden aan de afwijzing van elke vorm van radicalisering, fanatisme en terrorisme.

Wij smeken God, de Almachtige, om ons land te beschermen tegen het onheil.

Taher Tujgani, Voorzitter van de Raad der Theologen

Salah Echallaoui, Voorzitter van het EMB 

De familie van een van onze patiënten zegt ons dat ze volgens de islamgodsdienst hun naaste familieleden niet mogen onderbrengen in een woon-en-zorgcentrum.
Kunt u ons daarover informatie geven?

Antwoord:

De islam hecht heel veel belang aan de zorg en liefde voor de ouders. Bij voorkeur zorgen de kinderen dus zelf voor hun ouders op leeftijd.

In onze moderne maatschappij waar de nakomelingen, mannen of vrouwen, werken en de pensioenleeftijd op 67 jaar is gebracht, kan het gebeuren dat families gedwongen zijn om hun ouders op leeftijd toe te vertrouwen aan een woon-en-zorgcentrum. De islam verbiedt dit niet, maar schrijft voor dat de kinderen en kleinkinderen nauw contact houden, regelmatig op bezoek gaan en hen alle mogelijke aandacht en affectie geven.

Het is ook belangrijk dat de woon-en-zorgcentra zijn islamitische gepensioneerden voedsel geven in overeenstemming met de religieuze riten en rekening houden met de culturele en religieuze gevoeligheden (tijdstip voor het gebed, vasten tijdens de ramadan enz.).

Ze vraagt om bevestiging in verband met de volgende elementen:

1) De overledene kan worden begraven in een houten kist; de kist moet van eenvoudig hout zijn, zonder versiering of inscripties

2) De overledene moet in de richting van Mekka liggen, namelijk:

  • Het oosten bepalen aan de hand van een kompas
  • Een hoek van 30° naar het zuiden doorrekenen (zo bepalen we de richting van Mekka)
  • De graven moet loodrecht op de richting van Mekka staan; het lichaam moet op de rechterkant liggen met de blik naar Mekka gericht

3) Mag de overledene samen met andere overledenen van een ander geloof worden begraven?

Antwoord:

1) De overledene moet worden begraven in een eenvoudige houten kist, zonder versiering of inscripties.

2) De overledene moet op zijn rechterkant liggen en zijn gezicht moet naar Mekka gericht zijn..

Daarvoor moet de richting van Mekka worden berekend aan de hand van een kompas, en het graf moet loodrecht daarop georiënteerd zijn, om het lichaam van de overledene hier zodanig te plaatsen dat zijn gezicht in die richting gedraaid is.

3) Het is toegestaan om hem te begraven samen met andersgelovigen, maar er dient een specifiek perceel van de begraafplaats te worden voorzien hiervoor, afgebakend met een muurtje of voldoende afstand. Als voorbeeld verwijzen we naar de begraafplaatsen van Evere en Doornik, waar de overledenen van de katholieken, protestanten, joden en moslims in specifieke percelen begraven zijn.

Ik ben sinds een paar jaar docent voor toekomstige leerkrachten biologie.  In die zin stel ik me vragen over de kwestie van de organendissectie met pedagogische doeleinden.  Ik weet dat moslims geen varkensvlees mogen eten, maar hoe zit het met het manipuleren van organen van varkens in het kader van hun lessen?  Mag een moslim-leerling een dissectie uitvoeren van een varkensnier zonder tegen zijn geloof in te gaan?

Antwoord: 

De islam is nooit in tegenspraak geweest met de wetenschap, en heeft altijd wetenschappelijk onderzoek aangemoedigd, evenals de verschillende ontdekkingen die de mensheid kunnen dienen.

De koran vermeldt inderdaad meermaals de onderzoeks- en analysecapaciteiten van de menselijke geest.  Het vers “opdat ze gaan nadenken” wordt zo herhaaldelijk geciteerd en wordt vaak gelinkt aan de bekendmaking van bijzondere wetenschappelijke feiten.  

Op deze manier staan alle scholen van de islamrechtspraak de studie toe van dieren, met inbegrip van varkens, voor wetenschappelijke doeleinden.  Het vormt dus geen enkel probleem als een moslimstudent een dissectie van een varkensnier uitvoert. 

In het kader van de eindejaarsfeesten zal onze school, die behoort tot het vrij onderwijs, een bezoek brengen aan een kerk om een plechtigheid (zonder pastoor) bij te wonen. De kinderen zullen er enkele liedjes zingen….

Sommige moslimouders willen niet dat hun kinderen de kerk betreden. We verplichten ze natuurlijk niet om het kruisteken te maken of iets anders dat katholiek zou zijn.

Kunt u mij laten weten wat uw godsdienst aanbeveelt in verband met de toelating om een kerk te betreden ?

Antwoord :

Volgens de islam mogen de moslims een kerk, een synagoge of een ander gebedshuis van een andere eredienst betreden, onder andere in het kader van een bezoek.

De bezoeken aan de gebedshuizen van andere erediensten kaderen in het « samen leven », getuigen van respect voor de ander en vormen bijgevolg een plicht voor de moslims.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief