Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

04 oktober 2018

Op vrijdag 19 september 2018 ontving de voorzitter van het Executief van de Moslims van België  (EMB), dhr. Mehmet Üstün, de ambassadrice Ismat Jahan, permanent waarneemster van de Missie van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) bij de Europese Unie, en ambassadrice Hadiatou Sow, permanent adjunct-waarneemster, en mevr. Perihan Cengiz, administratief functionaris van de Missie.

Deze ontmoeting bood aan de twee instellingen de kans om alle trajecten en middelen om te kunnen samenwerken te overlopen met als doel de vreedzame co-existentie van de moslims in België en meer bepaald in Europa te bevorderen en elke vorm van extremisme, onverdraagzaamheid en discriminatie te bestrijden.

Dhr. Üstün benadrukte vooral het belang van de preken van de imams in de moskeeën die de waarden van de islam uitdragen. Hij drong ook aan op het bevorderen van een positief beeld van de vrouw en haar plaats in de samenleving.

Ambassadrice Ismat Jahan beklemtoonde nogmaals het engagement van de OIS met betrekking tot de interculturele en interreligieuze dialoog die gericht is op harmonie en sociale inclusie. Zij uitte onder andere haar wens om bij deze dialoog ook de Europese moslimminderheden te betrekken, zonder evenwel in te gaan tegen de soevereiniteit en de interne aangelegenheden van de respectievelijke gastlanden. Daarna stelde ze ook een samenwerking voor tussen het EMB en het Centrum voor Dialoog, Vrede en Begrip (CDVB) van de OIS, met als doel om extremistische redevoeringen elke wettelijke status te ontnemen en deze te stoppen.

Beide partijen sloten deze ontmoeting af met het idee om naar de toekomst toe gezamenlijke evenementen te houden over specifieke gemeenschappelijke vraagstukken of eraan deel te nemen.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief