Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

09 mei 2018

PERSBERICHT

De voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), Salah Echallaoui, wil reageren op onthullingen in de pers met betrekking tot de opleiding van imams die wordt gegeven in het Islamitisch Cultureel Centrum van België (ICCB), waarin de Grote Moskee van Brussel gevestigd is.

Volgens een rapport van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) ontwikkelt deze opleiding een antisemitische inhoud en pleit ze voor de gewapende jihad. Sommige elementen uit dit rapport, daterend van februari 2018, waren al bekend.

Ter herinnering, ingevolge de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen nam de federale regering de beslissing om de erfpachtovereenkomst met het Islamitisch Cultureel Centrum van België (ICCB - Grote Moskee van Brussel), dat verbonden is aan de Islamitische Wereldliga, te beëindigen en het beheer van deze symbolische plek toe te vertrouwen aan het Executief van de Moslims van België, dat officieel is erkend als het vertegenwoordigende orgaan van de islamitische cultus.

Het EMB verduidelijkt dat geen enkele imam die in een erkende moskee is aangesteld een opleiding bij het ICCB heeft gevolgd. Het EMB erkent noch de opleiding noch de diploma’s die door het aan het ICCB verbonden opleidingsinstituut zijn afgeleverd na de periode waarin de vertegenwoordiging van de cultus werd ingetrokken in de jaren 1990.

Het EMB bereidt de oprichting van een opleidingsinstituut voor imams en islamitische adviseurs voor, waarvan de lancering gepland is voor het komende academiejaar.

Islamleerkrachten worden opgeleid in de hogescholen en/of universiteiten dankzij partnerschappen met het EMB. 

Bovendien kan, ingevolge contacten met de directie van gevangenisinstellingen, geen enkel boek in de handen van gedetineerden terechtkomen zonder de goedkeuring van het EMB.

Het Executief van de Moslims van België kan alleen tevreden zijn met de beslissing van de federale regering om het beheer van het ICCB – de Grote Moskee in de nabije toekomst aan het Executief toe te vertrouwen en verbindt zich ertoe om zijn verantwoordelijkheden te nemen in de ontwikkeling en opbouw van een islam van België: een open islam die geworteld is in de Belgische en Europese democratische context. 

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief