Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

18 maart 2021

AFGESLOTEN

S.A.

Beste kandidaat islamleerkracht,

Volgende maand organiseren we een schriftelijk rekruteringsexamen voor de kandidaten woonachtig in de regio's Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Oost- en West-Vlaanderen.

Voorwaarden

1. De kandidaten moeten woonachtig zijn in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen of regio Brussel.

2.De kandidaten die in het bezit zijn van de hieronder vermelde diploma’s komen in aanmerking:

De kandidaten die slagen op het schriftelijk examen worden opgeroepen voor een mondeling examen. De kandidaten die slagen op beide examens, kunnen starten met het lesgeven en dienen een inhoudelijke en/of pedagogische bijscholing te volgen naargelang hun diploma's.

Indienen kandidatuur TEN LAATSTE OP 11 APRIL 2021 

Na de bevestiging zal men u verder toelichten over de organisatie van het rekruteringsexamen.

U kandideert met uw CV, uw identiteitskaart en uw studiebewijzen. 

De documenten dienen digitaal in PDF-formaat te worden opgestuurd naar het e-mailadres .

Getrokken foto's van documenten worden niet aanvaard!

Voorbereiding op het examen:

Basiskennis: Geloofsleer, Koran, Aanbiddingen, Levensloop van de Profeet (vzmh) en islamitische waarden & normen (achlaaq) 

Dienst Onderwijs 
Timmerhoutkaai 9 
1000 Brussel 
02 / 210 02 34 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief