Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

20 december 2019

Het Executief van Moslims in België wenst zijn theologisch aanbod aan de moslimgemeenschap uit te breiden door een vrouwelijk luik toe te voegen.  Om die reden lanceert het een oproep tot kandidaatstelling voor 9 theologen en 9 predikanten (voltijdse opdracht, Franstalig, Nederlandstalig en Duitstalig).

1) Opdracht

Predikante:

De vrouwelijke activiteiten in de moskeeën omkaderen en de theologen ondersteunen ; de theologe vervangen als deze laatste afwezig is (zie hieronder).

Theologe:

Waken over de religieuze, spirituele en intellectuele aspecten van de gebedsplaatsen en van hun religieus personeel ; religieuze gespreksmomenten, spirituele wakes, colloquia, vergaderingen en instructieve en informatieve theologische seminaries organiseren, er toezicht op houden en eraan deelnemen ; de grote religieuze ceremonies (begrafenissen, geboortes, besnijdenissen, bekeringen, verlovingen, huwelijken, enz.) vieren ; de zieken bezoeken en morele en psychologische steun bieden aan de families van zieken, slachtoffers en overledenen ; koranles geven en de Koran lezen ; een rol als consulent en bemiddelaar vervullen binnen de moslimgemeenschap en de samenleving ; de gemeenschap vertegenwoordigen in discussiegroepen, vergaderingen en conferenties die over religieuze onderwerpen gaan. 

2) Profiel

Predikante: het diploma van bachelor hebben (bij voorkeur in theologie, of in een discipline van menswetenschappen in het algemeen)

Theologe: het diploma van master hebben (bij voorkeur in theologie, of in een discipline van menswetenschappen in het algemeen)

3) Voorwaarden

Per mail () of per aangetekende brief (Timmerhoutkaai 9, 1000 Brussel) een kandidaatstellingsdossier sturen naar het EMB, met daarin de volgende documenten :

Motivatiebrief + CV

-    kopie van het (de) diploma (‘s)

     -    Uittreksel uit het strafregister model 2

Uw dossier moet ten laatste op 8 januari 2020 aankomen (postdatum of datum van de mail).

Slagen in het examen, waarbij de theologische, institutionele en sociale kennis zal geëvalueerd worden.

Voor bijkomende informatie kan u het volgende nummer bellen : 02 210 02 32.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief