Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

20 april 2017

Ritueel slachten in het Waals Gewest: het EMB blijft gekant tegen verdoofd slachten

Brussel, 20 april 2017

Het Waalse parlement staat op het punt om een decreet goed te keuren waarbij onverdoofd ritueel slachten wordt verboden.

Volgens bepaalde informatie zou het Executief van de Moslims van België (EMB) voorstander zijn van verdoofd ritueel slachten. Deze geruchten beantwoorden totaal niet aan de realiteit.

Op 18 april 2017 werd een dierenarts, afgevaardigd door het EMB, gehoord door de Commissie voor milieu, ruimtelijke ordening en transport van het Waalse parlement. Hij heeft eraan herinnerd dat de Raad van Theologen, verbonden aan het EMB, zich had gekant tegen verdoofd slachten en dat dit standpunt tot op vandaag niet is veranderd.

Als dierenarts gaf hij uitleg over de methode ‘post cut stunning’ (verdoving na het slachten). Zijn tussenkomst ter zake is enkel zijn persoonlijke mening en kan in geen geval geïnterpreteerd worden als zijnde de institutionele positie van het EMB, Waarnaar hij trouwens herhaaldelijk heeft verwezen tijdens de hoorzitting.

Het EMB herinnert eraan dat de Belgische burgers die moslim zijn groot belang hechten aan het dierenwelzijn. Dit principe is verankerd in de essentie zelf van de moslimfilosofie en -praktijken.

De moslims willen ook halal-voedsel kunnen eten, dat wil zeggen voedsel in overeenstemming met hun religieuze rituelen en geloof.

Het EMB is bereid om alle pistes te bekijken die moeten leiden naar een verbetering van het dierenwelzijn, door het lijden van het dier zo veel mogelijk te verminderen.

Het EMB staat open voor de dialoog tussen de Belgische moslimgemeenschap en de overheden om te komen tot een oplossing die respectvol is, zowel voor het dierenwelzijn als voor de vrijheid van godsdienst.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief