Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

27 april 2017

Toekomstig islaminstituut – het EMB blijft openstaan voor een serene en constructieve dialoog met de minister

Vandaag donderdag 27 april verscheen er informatie in de pers als zou het Executief van de Moslims van België (EMB) het toekomstige instituut voor de bevordering van islamopleidingen blokkeren.

Het EMB wil de deur sluiten voor elke poging tot politieke inkapseling die contraproductief zou zijn voor de voortgang van het project.

Het EMB heeft zich niet verzet tegen de oprichting van dit instituut maar heeft dhr. Marcourt, Minister van Hoger Onderwijs, garanties gevraagd dat het EMB er de centrale plaats zou krijgen die het toekomt als representatief orgaan van de islamgodsdienst. Te meer omdat het gaat over het inventariseren, bevorderen en toekennen van financieringen aan opleidingen, bestemd voor moslimkaders (imams, islamconsulenten, islamgodsdienstleraren enz.), die worden aangeworven, opgeleid en omkaderd door het EMB.

Het EMB blijft openstaan voor een serene en constructieve dialoog met de minister.

Het EMB herinnert aan de inspanningen, gedaan door haar vertegenwoordigers, binnen de Commissie die is belast met het formuleren van voorstellen met het oog op een Belgische islam, wat al concreet is geworden door de organisatie van een reeks opleidingen voor erkende imams en islamconsulenten. Het EMB wil deze dynamiek in stand houden.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief