Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 mei 2017

Ritueel slachten zonder verdoving: het EMB vraagt het advies van de Raad van State

Op 14 mei 2017 heeft dhr. Salah ECHALLAOUI, voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), aan dhr. André Antoine, voorzitter van het Waalse parlement, gevraagd om zich te wenden tot de afdeling wetgeving van de Raad van State vóór de definitieve stemming over het decreet dat het verbod voorziet op elke rituele slachting zonder verdoving. 

Het voorstel van decreet roept bij het EMB ernstige twijfels op over de verenigbaarheid ervan met de vrije uitoefening van religieuze gebruiken, zoals gewaarborgd door de Belgische grondwet en door de Europese Conventie van de Rechten van de Mens. 

Dit werd ook nog niet onderzocht door de Raad van State. 

Het EMB herinnert eraan dat een zo gevoelige beslissing genomen moet worden met alle vereiste voorzichtigheid, meer bepaald het zoeken naar een juist evenwicht tussen het dierenwelzijn en de vrijheid van eredienst. 

 

Salah ECHALLAOUI 
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief