Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

11 september 2020

Het Executief van de Moslims van België en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België* verheugen zich over de uitspraak van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 september 2020 met betrekking tot het verbod op ritueel slachten in Vlaanderen.

De advocaat-generaal adviseert het Hof van Justitie om uitspraak te doen dat de lidstaten van de Unie, zoals België, geen absoluut verbod op onverdoofd slachten mogen goedkeuren, met inbegrip van het rituele slachten zoals dat wordt uitgevoerd in de joodse en de moslimgemeenschappen. De lidstaten mogen ook geen andere procedure van verdoving opleggen – zoals de omkeerbare verdoving – aan deze religieuze gemeenschappen. De lidstaten moeten het religieuze geloof dat diep verankerd is in de joodse en de moslimgemeenschappen respecteren door het ritueel onverdoofd slachten van dieren toe te staan. Ook al kunnen de lidstaten strikte regels opleggen als bescherming van het dierenwelzijn, zij kunnen geen aanslag plegen op de “kern” van de religieuze praktijken van het joodse en het moslimgeloof. De bescherming van de religieuze gemeenschappen in de context van het slachten was een legitieme keuze van de wetgever van de Unie.

De moslimgemeenschap wacht nu vol vertrouwen op het uiteindelijke arrest van het Hof van Justitie. Alles wel beschouwd, zijn de huidige technieken voor ritueel slachten een volwaardig alternatief voor de technieken om dieren te verdoven, en zij voldoen dan ook perfect aan de Europese en Belgisch eisen inzake de bescherming van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. In een harmonieuze en diverse maatschappij moet het mogelijk zijn om bepaalde sociale problemen op verschillende manieren op te lossen zonder iedereen te dwingen zich te plooien naar een extreem gesimplificeerde verkeerde oplossing.

De moslimgemeenschap is van mening dat het Vlaamse en Waalse verbod op ritueel slachten overduidelijk ingaat tegen de godsdienstvrijheid die staat ingeschreven in onze Grondwet en in het Handvest van de Europese Unie. In een pluralistische maatschappij is het belangrijk met alle lagen van de maatschappij samen te werken inzake dierenwelzijn zonder bepaalde gemeenschappen te stigmatiseren. Empathie en wederzijds begrip vormen de kern van onze gemeenschappelijke Europese waarden. Dat werd ook bevestigd door de advocaat-generaal van het Hof van Justitie. De moslimgemeenschap is ervan overtuigd dat de rechtstaat de overhand zal hebben.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

*De Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) is een burgerplatform dat wordt gevormd door instellingen, federaties, organisaties en koepelstructuren van de moslimgemeenschap van België. Het CIB omvat de volgende instellingen: De Bijeenkomst van de Moslims van België, de Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, de Federatie van Albanese moskeeën van België, De Afrikaanse Islamitische Associatie van België.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief