Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

02 juli 2020

Brussel, 2 juli 2020

België zet momenteel zijn lange proces van versoepeling voort op een voorzichtige en geleidelijke manier. 

Het is in deze context dat de Nationale Veiligheidsraad (NVR) op woensdag 24 juni een nieuwe versoepeling van regels voor bijeenkomsten van gelovigen in de gebedshuizen heeft aangekondigd. Zo zullen de moskeeën vanaf 1 juli 2020, net als andere gebedshuizen, tot 200 gelovigen kunnen verwelkomen. Dit plafond wordt vanaf 1 augustus 2020 verhoogd tot 400 personen.

Alle andere voorzorgsmaatregelen die genomen zijn voor de heropening van de gebedsplaatsen voor het publiek op 8 juni, met name de afstand van 1,50 m tussen de mensen, blijven van kracht. Het is van essentieel belang deze te respecteren om te voorkomen dat de pandemie, die tot op heden nog niet is uitgeroeid, opnieuw heropflakkert.

KLIK HIER VOOR PROTOCOL VAN HET EMB - 4DE FASE VOOR DE HEROPENING VAN MOSKEEËN 

Deze versoepelingsmaatregelen voor bezoek aan de gebedsplaatsen zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de vertegenwoordigende instanties van de erediensten, waaronder het Executief van de Moslims van België (EMB), en de Belgische politieke en gezondheidsautoriteiten. Deze werden toegestaan dankzij de positieve evolutie van de pandemie in ons land. 

Wij willen nogmaals hulde brengen aan de voorbeeldige houding van de moslimburgers die zich gewetensvol aan de voorzorgsmaatregelen houden die ingevoerd zijn in de moskeeën, evenals de moskeeverantwoordelijken die hun uiterste best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de gelovigen met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften worden verwelkomd.

Wij zullen niet nalaten de moslimbevolking op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de besluiten van de NVR met betrekking tot de geleidelijke hervatting van de activiteiten in gebedshuizen in de context van de Covid 19 Coronavirus-pandemie.

Blijf voor uzelf en voor uw naasten zorgen.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief