Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

19 juli 2019

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België (CIB)* nemen nota van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 18 juli 2019 met betrekking tot het ritueel slachten.

Ter herinnering: het Grondwettelijk Hof had besloten om het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen prejudicieel uitspraak te doen over de geldigheid van het algemene verbod op ritueel slachten in Vlaanderen in zijn besluit van 4 april 2019.

Aldus werden dezelfde vragen gesteld met betrekking tot de interpretatie en de geldigheid van reglement (EC) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren op het ogenblik dat ze gedood worden, als ter gelegenheid van het onderzoek in de beroepsprocedures tegen het algemene verbod op het onverdoofd slachten in Wallonië.

Het Grondwettelijk Hof kan daarom geen uitspraak doen over deze beroepsprocedures voordat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan over de geldigheid of ongeldigheid van het algemeen verbod op ritueel slachten in Vlaanderen. Daarom moet het onderzoek van de beroepsprocedures tot annulering van het Waalse decreet opgeschort worden totdat het Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan in de voormelde zaak.

Het Executief van de Moslims van België evenals de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België bevestigen opnieuw dat “het Vlaamse en het Waalse verbod op ritueel slachten manifest in strijd zijn met de Godsdienstvrijheid die ingeschreven staat in onze Belgische Grondwet. Het Grondwettelijk Hof heeft nu beslist om de zaak veiligheidshalve voor te leggen aan het Hof van Justitie. De Moslimgemeenschap kijkt er nu naar uit om zijn strijd tegen het verbod voort te zetten op het Europese niveau, en vertrouwt er op dat de rechtsstaat zal zegevieren.”

Contactpersonen:

Executief van de Moslims van België
Mehmet USTUN, Voorzitter : 0484 60 47 07

Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)
Co-woordvoerders:
Coskun BEYAZGUL : 0499 27 90 35
Salah ECHALLAOUI : 0483 08 68 74

Voor juridische info (NL): Mr. Joos Roets : 0479 069 717

 

*De Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) is een burgerplatform dat samengesteld is uit instellingen, federaties, organisaties en koepelstructuren van de moslimgemeenschap van België. De CIB is samengesteld uit de volgende instellingen: de Bijeenkomst van Moslims van België, de Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, de Federatie van Albanese moskeeën van België, de Afrikaanse Islamitische Associatie van België.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief