Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

05 april 2019

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)* nemen kennis van de arresten van het Grondwettelijk Hof betreffende het ritueel slachten, die gisteren 4 april werden uitgesproken.

Het Grondwettelijk Hof beslist om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen over de geldigheid van het Vlaamse algemeen verbod op ritueel slachten. Terecht meent het Grondwettelijk Hof dat het verbod op ritueel slachten mogelijk op gespannen voet staat met de Europese Verordening nr. 1099/2009, die bepaalt dat dieren niet voorafgaandelijk moeten worden bedwelmd, indien het gaat om een rituele slachting die plaatsvindt in een erkend slachthuis. Tevens is het Grondwettelijk Hof van mening dat er mogelijk sprake is van een discriminatie, in zoverre dat onverdoofde rituele slachtingen worden verboden, terwijl voor het doden van dieren tijdens de jacht, de visserij en tijdens sportieve en culturele evenementen het mogelijk blijft om dieren te doden zonder verdoving.

De Moslimgemeenschap kijkt met vertrouwen uit naar het antwoord van het Hof van Justitie. De huidige religieuze slachttechnieken vormen immers een volwaardig alternatief voor technieken waarbij de dieren worden bedwelmd en zijn perfect verenigbaar met de Europese en Belgische vereisten inzake de bescherming van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. In een harmonieuze en diverse samenleving moet het mogelijk zijn om bepaalde belangrijke maatschappelijke vraagstukken op diverse manieren op te lossen, zonder alle mensen te dwingen in een keurslijf.

Wat het Waalse decreet inzake onverdoofd slachten betreft, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de vernietigingsberoepen die werden ingesteld inmiddels hun voorwerp hebben verloren, omdat de Waalse decreetgever het oorspronkelijke decretale verbod in de loop van de vernietigingsprocedure heeft vervangen door een identiek verbod, opgenomen in het nieuwe Waals wetboek betreffende dierenwelzijn (de Code wallon du Bien-être des animaux). De invoering van het nieuwe decreet door de Waalse decreetgever dwingt zo de religieuze gemeenschappen om een nieuw vernietigingsberoep in te stellen – met alle kosten voor de belastingbetaler van dien. Bovendien creëert de beslissing van de Waalse decreetgever bijkomende rechtsonzekerheid.

Het Executief van de Moslims van België evenals de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België bevestigen opnieuw dat “het Vlaamse en het Waalse verbod op ritueel slachten manifest in strijd zijn met de Godsdienstvrijheid die ingeschreven staat in onze Belgische Grondwet. Het Grondwettelijk Hof heeft nu beslist om de zaak veiligheidshalve voor te leggen aan het Hof van Justitie. De Moslimgemeenschap kijkt er nu naar uit om zijn strijd tegen het verbod voort te zetten op het Europese niveau, en vertrouwt er op dat de rechtsstaat zal zegevieren.”

Contactpersonen:

Executief van de Moslims van België

Mehmet USTUN, Voorzitter : 0484 60 47 07

Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB)

Co-woordvoerders:

Coskun BEYAZGUL : 0499 27 90 35

Salah ECHALLAOUI : 0484 79 02 22

Voor juridische info (NL): Mr. Joos Roets : 0479 069 717

 

 

*De Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) is een burgerplatform dat samengesteld is uit instellingen, federaties, organisaties en koepelstructuren van de moslimgemeenschap van België.

De CIB is samengesteld uit de volgende instellingen: de Bijeenkomst van Moslims van België, de Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, de Federatie van Albanese moskeeën van België, de Afrikaanse Islamitische Associatie van België.

 

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief