Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

07 juni 2021

PROTOCOL erediensten, vrijzinnigheid en niet confessionele diensten – BINNENPLAN

 

PROTOCOL AFGESLOTEN TUSSEN:

De Bisschoppenconferentie van België, vertegenwoordigd door kardinaal J. De Kesel,

De Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, vertegenwoordigd door covoorzitters S. Fuite en G. W. Lorein,

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigd door voorzitter P. Markiewicz,

Het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België, vertegenwoordigd door kapelaan-voorzitter J. McDonald,

Het Executief van de Moslims van België, vertegenwoordigd door voorzitter M. Üstün,

De Orthodoxe Kerk in België, vertegenwoordigd door de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, Metropoliet Athenagoras,

De Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, vertegenwoordigd door covoorzitters V. De Keyser en F. Mortier,

De Boeddhistische Unie van België, vertegenwoordigd door voorzitter C. Luyckx,

EN

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, kantoor houdende te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 50, bus 65.

I.Gemeenschappelijke maatregelen

Op 14 april 2021 besliste het Overlegcomité dat er in de eerste helft van juni 2021 ruimte is voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat:

Dit Binnenplan strekt ertoe de voorwaarden en de modaliteiten hiertoe vast te leggen voor de erkende erediensten, de georganiseerde vrijzinnigheid en het boeddhisme.

Dit Binnenplan is van toepassing op de individuele / collectieve uitoefening van de eredienst en de individuele / collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, voor zover deze binnen georganiseerd worden, en op het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Indien het Overlegcomité andere maatregelen aanneemt dan wat dit Protocol bepaalt, gelden de beslissingen van het Overlegcomité onverkort.

1.Toegelaten aantal personen, social distancing

Van dit maximum zijn uitgezonderd:

2.Inkom

3.Uitgang

4.Orde en veiligheid

5.Muziek, zang, sprekers (niet bedienaar der eredienst of vrijzinnig humanistisch consulent / moreel consulent)

6.Mondneusmaskers, schoonmaak, handontsmetting

7.Indeling van de ruimtes / verluchting

8.Geldinzameling

9.Communicatie, signalisatie

II.Bijkomende specifieke maatregelen per levensbeschouwing

1.Katholieke eredienst

2.Protestants-evangelische eredienst

3.Islamitische eredienst

4.Orthodoxe eredienst:

5.Anglicaanse eredienst

6.Niet-confessionele morele dienstverlening

Geboorte, lentefeest en feest vrijzinnige jeugd

Herdenking

Huwelijk

7.Boeddhisme

Naast de dagelijkse praktijk worden enkel Dana- (aanbieden van giften), huwelijks- en begrafenisceremonies georganiseerd. Daarbij worden de rituelen van de specifieke traditie waar nodig aangepast om de veiligheid te waarborgen. Bij Dana-ceremonies worden met name giften overhandigd zonder fysiek contact.

Dit Protocol is opgemaakt te Brussel op 7 juni 2021 en treedt in werking op 9 juni 2021.

De Minister van Justitie
Vincent Van Quickenborne

Voor de Bisschoppenconferentie van België,
Kardinaal J. De Kesel

Voor de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst,
S. Fuite                                                                            G. W. Lorein

Voor het Centraal Israëlitisch Consistorie van België,
P. Markiewicz

Voor het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België,
J. McDonald

Voor het Executief van de Moslims van België,
M. Üstün

Voor de Orthodoxe Kerk in België,
Metropoliet Athenagoras

Voor de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België,
V. De Keyser                                                                              F. Mortier

Voor de Boeddhistische Unie van België,
C. Luyckx

[1] Dit aantal wordt vastgelegd door het Overlegcomité. Op datum van inwerkingtreding – 9 juni 2021 – was dit een maximum van 100, maar dit aantal kan wijzigen.

Bij begrafenissen en crematies mag dit maximum van 100 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld) tegelijkertijd aanwezig zijn in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

[2] Op datum van ondertekening van dit Protocol is dit enkel buiten mogelijk, met een maximum van 50 personen.

[3] Dit aantal wordt vastgelegd door het Overlegcomité. Op datum van inwerkingtreding van dit Protocol – 9 juni 2021 – is dit een maximum van 4 personen binnen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, maar dit aantal kan wijzigen.

[4] Dit aantal wordt vastgelegd door het Overlegcomité. Op datum van inwerkingtreding van dit Protocol – 9 juni 2021 – is dit een maximum van 50 personen, maar dit aantal kan wijzigen.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief