Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

07 juni 2021

PROTOCOL erediensten, vrijzinnigheid en niet confessionele diensten in open lucht - BUITENPLAN

PROTOCOL AFGESLOTEN TUSSEN:

De Bisschoppenconferentie van België, vertegenwoordigd door kardinaal J. De Kesel,

De Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, vertegenwoordigd door covoorzitters S. Fuite en G. W. Lorein,

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigd door voorzitter P. Markiewicz,

Het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België, vertegenwoordigd door kapelaan-voorzitter J. McDonald,

Het Executief van de Moslims van België, vertegenwoordigd door voorzitter M. Üstün,

De Orthodoxe Kerk in België, vertegenwoordigd door de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, Metropoliet Athenagoras,

De Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, vertegenwoordigd door covoorzitters V. De Keyser en F. Mortier,

De Boeddhistische Unie van België, vertegenwoordigd door voorzitter C. Luyckx,

EN

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, kantoor houdende te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 50, bus 65.        

I.Gemeenschappelijke maatregelen

1.Toepassingsgebied

Op 14 april 2021 besliste het Overlegcomité dat er, voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne (7 op 10 65-plussers moeten gevaccineerd zijn), vanaf 8 mei 2021 een buitenpakket komt waarbij o.a. de erediensten buiten zouden toegelaten worden, mits respect van de afstandsregels en mondneusmaskerplicht.

Dit Buitenplan strekt ertoe de voorwaarden en de modaliteiten hiertoe vast te leggen voor de erkende erediensten, de georganiseerde vrijzinnigheid en het boeddhisme.

Dit Buitenplan is van toepassing op de individuele / collectieve uitoefening van de eredienst en de individuele / collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening voor zover deze buiten, in open lucht, georganiseerd worden.

Indien het Overlegcomité andere maatregelen aanneemt dan wat dit Protocol bepaalt, gelden de beslissingen van het Overlegcomité onverkort.

2.Waar?

De collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening is enkel mogelijk op private gedeelten in open lucht, die niet aan de openbare weg grenzen. (bv. binnenkoer, binnentuin of private parking in open lucht, speelplaats van scholen, terreinen van jeugdbewegingen of de tuin van een pastorie,…. ).

3.Wie?

  1. Orde en veiligheid

5.Social distancing

6.Hygiëneregels

7.Communicatie

II.Bijkomende specifieke maatregelen

1.Communie

2.Katholieke eredienst

3.  Protestants-evangelische eredienst

Heilig Avondmaal

Doop

4. Islamitische eredienst

5. Orthodoxe eredienst

6. Boeddhisme

7. Niet-confessionele morele dienstverlening

Geboorte, lentefeest en feest vrijzinnige jeugd

•   er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (afwasbaar) voorzien, welke enkel door de vrijzinnig humanistisch consulent gedurende de ganse plechtigheid gebruikt mag worden. Ontsmetting voor gebruik;

•   alle sprekers, inclusief de ouders, grootouders, peter, meter,… zorgen voor de eigen teksten. Indien ook hier gebruik wordt gemaakt van een micro, spreekstoel en/of stoel worden deze extra voorzien;

•   rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt worden niet toegelaten;

•   de vrijzinnig humanistisch consulent brengt in herinnering dat een mix van generaties bepaalde risico’s inhoudt.

Herdenking

•   er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (afwasbaar) voorzien, welke enkel door de vrijzinnig humanistisch consulent gedurende de ganse plechtigheid gebruikt mag worden. Ontsmetting voor gebruik;

•   alle sprekers, zorgen voor de eigen teksten. Indien ook hier gebruik wordt gemaakt van een micro, spreekstoel en/of stoel worden deze extra voorzien;

•   rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt worden niet toegelaten;

•   geen deelneming met handdruk;

•   herdenkingsprentjes worden met handschoenen uitgedeeld of ter beschikking gelegd;

•   de vrijzinnig humanistisch consulent brengt in herinnering dat een mix van generaties bepaalde risico’s inhoudt.

Huwelijk

•   er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (afwasbaar) voorzien, welke enkel door de vrijzinnig humanistisch consulent gedurende de ganse   plechtigheid  gebruikt mag worden. Ontsmetting voor gebruik;

•   alle sprekers, inclusief het bruidspaar, zorgen voor de eigen teksten, geloftes en dankwoord. Indien ook hier gebruik wordt gemaakt van een micro, spreekstoel en/of stoel worden deze extra voorzien;

•   rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt worden niet toegelaten;

•   na de plechtigheid is verzamelen in groep niet toegelaten, kunnen geen handen worden geschud noch gezoend worden om de pasgehuwden te feliciteren;

•   de ringen worden op voorhand klaargelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar;

•   de vrijzinnig humanistisch consulent brengt in herinnering dat een mix van generaties bepaalde risico’s inhoudt.

Dit Protocol is opgemaakt te Brussel op 7 mei 2021 en gewijzigd op 7 juni 2021. Het treedt in werking op 8 mei 2021; de wijzigingen treden in werking op 9 juni 2021.

De Minister van Justitie
Vincent Van Quickenborne

Voor de Bisschoppenconferentie van België,
Kardinaal J. De Kesel

Voor de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst,
S. Fuite                                                                            G. W. Lorein

Voor het Centraal Israëlitisch Consistorie van België,
P. Markiewicz

Voor het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België,
J. McDonald

Voor het Executief van de Moslims van België,
M. Üstün

Voor de Orthodoxe Kerk in België,
Metropoliet Athenagoras

Voor de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België,
V. De Keyser                                                                              F. Mortier

Voor de Boeddhistische Unie van België,
C. Luyckx

[1] Dit aantal wordt vastgelegd door het Overlegcomité. Op de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen van dit protocol – 9 juni 2021 – was dit een maximum van 200, maar dit aantal kan wijzigen.

[2] Op datum van ondertekening van dit Protocol is dit (enkel) buiten mogelijk met een maximum van 50 personen.

antal kan wijzigen.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief