Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Met betrekking tot het verzenden van e-mail kunt u op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de link "Uitschrijven" in het voettekstje van onze newsletter. 

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 
1 Begin 2 Voltooid
Pagina 1 van 2 (0%)

Het Executief van de Moslims van België verzameelt uw gegevens om uw verzoek te verwerken. In overeenstemming met de wet, hebt u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verzetten en te verwijderen. Alleen u kunt uw rechten op uw eigen gegevens uitoefenen door uw verzoek per e-mail te sturen naar . Met betrekking tot het verzenden van e-mail kunt u op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de link "Uitschrijven" in het voettekstje van onze newsletter. Ga naar onze privacy policy voor meer informatie over onze privacypraktijken.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief